Home » Zorg » Nuldelijnshelpers

Nuldelijnshelpers zijn vrijwilligers die ondersteuning bieden aan veteranen, dienstslachtoffers en hun gezin. Zij vormen een landelijk netwerk dat veteranen met een hulpvraag opvangt en zo nodig de weg wijst naar het Veteranenloket.

De nuldelijnshelper ondersteunt en begeleidt u eventueel naar hulp, maar is zelf geen hulpverlener. Er zijn diverse vormen van nuldelijnsondersteuning.

Nuldelijnshelpers veteranen

Veel veteranenverenigingen en ontmoetingscentra hebben opgeleide nuldelijnshelpers die zich inzetten voor de eigen leden en veteranen in hun omgeving. Door al deze ondersteuners met elkaar te verbinden in een netwerk kan iedere veteraan en zijn relaties in zijn eigen omgeving een nuldelijnshelper vinden. Het Veteranen Platform vervult de coördinerende rol. Op zoek naar een nuldelijnshelper in uw omgeving? Dat kan eenvoudig via uw vereniging of de Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv). Deze vindt u op de website DiSKv. Bekijk hier de folder van het Veteranen Platform over Nuldelijnsondersteuning.

logo-DiSK-Veteranen

Nuldelijnshelper worden

Iedere veteraan of zijn omgeving (ook nabestaanden) moet op elk gewenst moment contact kunnen opnemen met een daarvoor opgeleide vrijwilliger als er hulp nodig is. Daarom wordt de nuldelijnsondersteuning op initiatief van het Veteranen Platform uitgebouwd. Er wordt gewerkt aan een landelijk dekkend systeem van nuldelijnsondersteuning. Nuldelijnshelpers worden door de Basis opgeleid. Daar leren ze hoe ze veteranen kunnen ondersteunen en wanneer nodig doorgeleiden naar professionele zorgverleners. Wilt u ook nuldelijnshelper worden of daarover informatie krijgen? Neemt contact op met uw veteranenvereniging of het Veteranen Platform.