Home » Zorg » Missiegerelateerde klachten

Een militaire uitzending doet altijd iets met veteranen. Voor de één is het een verrijking, voor de ander betekent het een worsteling om de ervaringen te verwerken. Zelfs jaren later kan een missie nog ingrijpend zijn.

Posttraumatische stress-stoornis

De bekendste diagnose op het gebied van missie-gerelateerde klachten is de posttraumatische stress-stoornis. Deze stoornis werd op grond van onderzoek onder Amerikaanse Vietnamveteranen in 1980 in het psychiatrische classificatiesysteem opgenomen. Sindsdien is PTSS een belangrijke indicator in onderzoek naar en diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen van militaire ervaringen.

Er is sprake van PTSS wanneer een veteraan is blootgesteld aan een traumatische ervaring die voortdurend wordt herbeleefd, er sprake is van verhoogde prikkelbaarheid en van het vermijden van prikkels die bij het trauma horen. De stoornis moet minimaal één maand duren en de betrokkene moet er in zijn dagelijkse functioneren last van hebben. Diverse onderzoeken geven de indicatie dat ongeveer 5% van de Nederlandse veteranen PTSS heeft, terwijl ongeveer 15% één of twee symptomen van PTSS vertoont. Op de website van het Veteranenloket is een lijst met voorkomende  missie gerelateerde psychische klachten opgenomen. Deze variëren van het gebruik van verdovende middelen tot vermoeidheid door slapeloosheid.

Voor veteranen en hun relaties die behoefte hebben aan psychische ondersteuning, is het Veteranenloket, onderdeel van het Veteraneninstituut, opgericht. Elke vorm van hulp start door contact op te nemen met het Veteranenloket. Dat kan een flinke stap zijn, maar is nooit tevergeefs. Contact opnemen kan telefonisch op 088 334 00 00 of via e-mail naar info@veteranenloket.nl. Meer informatie over het zorgtraject voor veteranen en hun partners is te lezen op de website van het Veteranenloket.

 

Er wordt regelmatig gepeild hoe het met de gezondheid van veteranen gesteld is en hoe de veteranenzorg hier verder op in kan spelen.