Home » Zorg

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. De zorg voor veteranen is sinds 2014 formeel verankerd in de Veteranenwet en is bereikbaar via het Veteranenloket.

Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en telefoonnummer.

Veteranenloket

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u via het Veteranenloket van het Veteraneninstituut.


Geestelijke verzorging

Veteranen hebben zowel tijdens als na hun diensttijd recht op Geestelijke Verzorging. Het aanbod van de geestelijke verzorging voor postactieve veteranen verschilt nauwelijks van dat uit de diensttijd.


Missiegerelateerde klachten

Veteranen kunnen vanwege hun beroep psychische klachten ontwikkelen. Ongeveer 10% heeft na de uitzending tijdelijke klachten en ongeveer 5% heeft intensieve specialistische hulp nodig.


Nuldelijnshelpers

Opgeleide nuldelijnshelpers ondersteunen veteranen en hun relaties waar nodig. Bent u op zoek naar een nuldelijnshelper in uw omgeving? Dat kan eenvoudig via de Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv).