Wat zou jij beslissen?

Elke veteraan moet tijdens een missie keuzes maken. Vaak moet er in korte tijd een beslissing worden genomen, die bepalend kan zijn voor leven of dood. Dit soort afwegingen en dilemma's staan centraal in 'Wat zou jij beslissen?'.

Door het behandelen van de dilemma’s ervaren de leerlingen hoe moeilijk dit is. Dit geeft een concrete uitvoering aan het thema burgerschap. Ze oefenen kritische denkvaardigheden en zien de gevolgen van de verschillende keuzes, ook na de missie.

U laat de leerlingen  binnen verschillende vakken nadenken over goed en fout, het maken van keuzes, de gevolgen daarvan en draagt bij aan hun meningsvorming. Het programma past binnen verschillende domeinen van burgerschapsvorming. Zoals bij democratie, participatie of identiteit. Maar ook bij geschiedenis of het thema vrede en veiligheid. De dilemma’s brengen de echte wereld in de klas.

Veteraan in de Klas

Een veteraan in de klas is een mooie aanvulling op het dilemmaprogramma. Vraag tijdig (minimaal 4 weken van te voren) een gastspreker aan.

Wat zou jij beslissen’ is geschikt voor leerlingen van het basis onderwijs (groep 7 en 8), het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Het is voor docenten mogelijk om het programma zelf te behandelen of met behulp van een Veteraan in de Klas.

Bekijk video

Wat zou jij beslissen?

Dilemma’s

Help je een gewonde man langs de kant van de weg, of is het een valstrik van de Taliban? Hoe vang je piraten bij Somalië zonder de gijzelaars te schaden? Ben je bereid om je eigen veiligheid op te geven om een ander te beschermen? Er zijn momenteel vijf verschillende scenario’s beschikbaar. De verhalen zijn niet allemaal operationeel van aard zijn, ook de thuissituatie van de veteraan komt aan de orde. Het dilemmaprogramma is te combineren met een (gratis) gastles van Veteraan in de Klas. De gastspreker deelt zijn of haar eigen verhaal, bespreekt uiteenlopende vragen, kan vanuit eigen ervaring toelichting geven op de dilemma’s en de dialoog in de klas begeleiden.  Als docent is het ook goed mogelijk om zelf met de scenario’s aan de slag te gaan. De verschillende dilemma’s zijn hieronder kostenloos te downloaden.

Afghanistan

Je bent commandant van een eenheid op patrouille in Afghanistan. Welke beslissingen neem jij?

De leerlingen verdiepen zich in de Nederlandse missie naar Uruzgan, Afghanistan. Het scenario rond de patrouille in Afghanistan vormt hierbij het startpunt. Wat was de aanleiding van de missie in Afghanistan? Waarom is het verbeteren van de situatie in Afghanistan zo moeilijk te realiseren? Wat maakte de Nederlandse aanpak in Uruzgan zo bijzonder? Wat zijn de resultaten van de missie geweest? Tot slot geeft de leerling zijn eigen oordeel over de missie en de vraag welke resultaten deze heeft opgeleverd.

Download dilemma (Windows)
Download dilemma (Mac)
Vraag een Veteraan in de Klas aan

Soedan

Je bent als waarnemer van de Verenigde Naties in Soedan. Hoe ga jij om met chaotische situaties?

De leerlingen verdiepen zich in de noodzaak van vredesmissies van de Verenigde Naties. Het scenario rond een vredesmissie in Soedan vormt hierbij het startpunt. Deze missie kent in het scenario geen gelukkige afloop. Maar hoe is dat in het echt? Bij welke VN-missies zijn Nederlandse militairen door de jaren heen nog meer betrokken geweest? Wat zijn de beperkingen van de VN-vredesmissies? Tot slot geeft de leerling zijn eigen oordeel over VN-vredesmissies.

Download dilemma (Windows)
Download dilemma (Mac)
Vraag een Veteraan in de Klas aan

Anti-piraterij

Je moet de gekaapte dhow zo snel mogelijk aanhouden. Hoe ga je dat doen? Welke middelen gebruik je?

De leerlingen staan in de schoenen van de Nederlandse mariniers die een gevaarlijke operatie uitvoeren voor de kust van Somalie in het kader van de NAVO operatie Ocean Shield. Deze missie voorkomt dat piraten koopvaardijschepen kapen. De mariniers moeten verschillende operationele keuzes maken, zowel vanaf het moederschip  Zr.Ms. Tromp, als vanuit hun snelle motorboten.  Welke effecten hun handelen heeft, wordt duidelijk als de operatie is afgelopen.

Download dilemma (Windows)
Download dilemma (Mac)
Vraag een Veteraan in de Klas aan

Zonder zorgen?

Na zijn laatste missie is je vader niet meer dezelfde, hij is veranderd.
De leerlingen verdiepen zich in de situatie van Nederlandse veteranen die te maken hebben met een trauma (PTSS).  Het scenario over een vader die PTSS oploopt tijdens zijn missie is hiervoor het startpunt. Er wordt veel informatie gegeven over PTSS. Wat houdt het eigenlijk in? Wat betekent het voor de veteraan en zijn omgeving? Is PTSS te genezen, en hoe dan? En wat wordt er gedaan om deze veteranen te helpen, welke zorg bestaat er?  Tot slot geeft de leerling zijn eigen oordeel over PTSS.
Download dilemma
Vraag een Veteraan in de Klas aan

Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer informatie over het dilemmaprogramma of Veteraan in de Klas? Neem dan contact op met de afdeling Educatie van het Veteraneninstituut via educatie@veteraneninstituut.nl of 088 334 00 92.

‘Wat zou jij beslissen?’ is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité Veteranendag en het vfonds.