29 oktober 2018
Home Nieuws Vijf vragen over het Monument voor Vredesoperaties

Vijf vragen over het Monument voor Vredesoperaties

Eind oktober vindt de jaarlijkse Fakkeltocht in Roermond plaats, een wandeling waarmee de nabestaanden van omgekomen militairen hun geliefden herdenken. Deze tocht eindigt ieder jaar bij het Monument voor Vredesoperaties. Maar waar staat dit monument precies voor?

Wat staat er op het monument?

Het opschrift op het gedenkteken luidt: ‘In dienst van de vrede’. De plaquettes bevatten de namen van de 194 militairen die sinds het begin van de Korea-oorlog in dienst van de Verenigde Naties zijn gesneuveld tijdens of als gevolg van vredesoperaties. Eén plaquette memoreert militairen die zelfmoord pleegden, omdat zij na hun uitzending in geestelijke nood geraakt zijn.

Sinds wanneer bestaat het monument?

Het monument is onthuld op 24 oktober 2003 door de staatssecretaris van Defensie, de heer Cees van der Knaap, mevrouw Van Rijn, die haar zoon (Unifiller Kees van Rijn) verloor in Libanon, en René Dekker, een veteraan die in Srebrenica diende. De dag van de onthulling verwijst naar de officiële datum van oprichting van de Verenigde Naties in 1945 (‘United Nations Day’).

Wat is er allemaal te zien in het monument?

Het Nationaal Monument voor Vredesoperaties in Roermond is een beeld van brons en roestvrijstaal. Op een globe zetelt een bronzen vrouwenfiguur (Irene, godin van de vrede) met in haar handen een toorts met de ‘eeuwige vlam’. Tegenover de vrouwenfiguur zit een feniks. De globe is geplaatst op een driehoekige sokkel in het water. Onder de sokkel zorgt een waterstraal voor een optisch effect. Het geheel lijkt hiermee boven het wateroppervlak te zweven. Het gedenkteken wordt vanaf de bodem belicht met schijnwerpers.

Vanaf de wal wijst een puntvormig plateau naar de globe in het water. Hierop zijn, deels in het water, stenen tafels met plaquettes aangebracht. Aan de rand van het plateau zijn in V-vorm zes ‘vredeswachters’ aangebracht. Eén van hen verbeeldt de gevallen krijger. Het plateau in hun midden is voorzien van een driehoekig zuiltje, waarin het Draaginsigne Veteranen in het brons is verwerkt. Alle onderdelen zijn bewerkt met een combinatie van kopernitraat en zwavelzuur. Hierdoor is een zwart-bruin-groen patina ontstaan. Als laatste bewerking is het geheel afgedekt met een soort boenwas om te voorkomen dat weersinvloeden het materiaal aantasten.

Wat is de symboliek van dit monument?

Bij het ontwerpen van het monument zijn de kunstenaars Dick van Wijk en Wijnand Thönissen uitgegaan van de symbolische betekenis van het begrip vrede. Bovendien wilden zij een evenwicht creëren tussen het vredesmonument en het Nationaal Indië Monument (dat zij vijftien jaar daarvoor ontwierpen en dat ook in het Stadspark Hattem staat). Dat evenwicht is onder andere bereikt door de vormgeving en de combinatie van brons en roestvrijstaal.

Wat is de betrokkenheid van het Veteraneninstituut bij het monument?

Medewerkers van het Veteraneninstituut zorgen ervoor dat de informatie op de plaquettes up-to-date is. Ook organiseert het Veteraneninstituut de jaarlijkse Fakkeltocht in Roermond, samen met de Stichting Landelijke Thuisfronten en de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. De fakkeltocht, naar aanleiding van de Dag van de Verenigde Naties op 24 oktober, is voor nabestaanden en direct betrokkenen van tijdens vredesoperaties omgekomen militairen en eindigt bij het monument.

(Foto’s: https://www.facebook.com/nimroermond/)