Home » Loop mee met het Vi-detachement tijdens de 4Daagse!

Ook dit jaar kunnen veteranen én het thuisfront zich aanmelden om mee te lopen onder de vlag van het Veteraneninstituut: het Vi-detachement. En daar zitten natuurlijk een paar voordelen aan verbonden! 

Langs de wandelroute staat de welbekende Vi-tent die dient als plekje om even te rusten en wat te eten en te drinken. En laten we de sportmasseurs niet vergeten: ook zij zijn weer aanwezig om alle spieren lekker los te maken! Het belangrijkste is natuurlijk wel de gezelligheid en de verbroedering. Want als u de dagelijkse kilometers heeft getrotseerd en u over de finishlijn bent, is het tijd voor een lekker drankje in een café om te borrelen. En dan proosten we natuurlijk ook op de mooie dag!

Voor veteraan én thuisfront

Al doet de naam misschien anders vermoeden, deelname aan het Vi-detachement is individueel. Het werkt als volgt:

Extra informatie & inschrijven

U dient zelf uw individuele startbewijs aan te vragen bij de organisatie van de Vierdaagse. Helaas kan deze organisatie u uitloten, waardoor u geen startbewijs krijgt. Dit geldt ook voor veteranen in werkelijke dienst. Het gevolg is dat u dan ook niet met het Vi mee kunt lopen. Zoals vermeld staat in het VS2-1100 onder artikel 3.c.2 kunnen veteranen die individueel deelnemen aan de Vierdaagse inschrijven via de civiele inschrijfmodule. De afstand waar u zich voor kunt inschrijven, wordt bepaald aan de hand van uw geboortejaar, zie deze tabel. Veteranen die een verblijf op Heumensoord willen toevoegen aan hun inschrijving, kunnen dit na hun inschrijving via de inschrijfmodule doen via deze link. Via deze link is ook meer informatie te vinden over de huisvesting van veteranen.

De inschrijfperiode begint op maandag 4 februari (10:00) uur en eindigt op vrijdag 22 maart (17:00 uur).
Let op! De inschrijfperiode voor burgers en militairen is gelijk.

Inschrijflimiet en loting

De inschrijflimiet voor de 103de Vierdaagse is, net als in 2018, bepaald op 47.000 inschrijvingen. Bij overschrijding van de inschrijflimiet van 47.000 deelnemers wordt er geloot onder individueel ingeschreven deelnemers die niet eerder een Vierdaagse medaille behaalden. Naast alle ingeschrevenen voor beloning 2 of hoger worden er drie groepen van loting gevrijwaard: degenen die in 2006 geboren zijn; degenen die voor de 101ste én de 102de Vierdaagse zijn uitgeloot, en degenen die inschrijven via Via Vierdaagse. Het Limiteringsprotocol is te raadplegen op de website van de Vierdaagse.