Home Veteranenloket Zorg Materiele hulp Veelgestelde vragen over materiële hulp

Veelgestelde vragen over materiële hulp

Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over materiële hulp. Vind je op deze website geen antwoord op jouw vraag? Neem dan contact op met het Veteranenloket via 088 334 00 00 of  info@veteranenloket.nl.

Veelgestelde vragen:

Kan ik als veteraan alleen materiële hulp ontvangen als mijn klacht verband houdt met mijn militaire uitzending?

Dat ligt aan de situatie. Voor de bijzondere materiële zorg geldt als voorwaarde dat er een verband moet zijn met de uitoefening van de militaire dienst. Maar daarnaast zijn er – net als voor iedere werknemer – voor gewezen militairen ook reguliere voorzieningen waarbij dit verband niet speelt. Bij een bedrijfsongeval, dus niet onder buitengewone omstandigheden zoals een uitzending, bestaat sinds 1998 aanvullende werkgeverszorg.

Hoe kan ik materiële hulp krijgen?

Een zorgcoördinator helpt je bij het verkrijgen van materiële hulp. Neem hiervoor contact op met het Veteranenloket.

Wanneer is een geneeskundig onderzoek nodig en hoe worden de medische vragen beoordeeld?

Voor elke vorm van materiële hulp (pensioen/ uitkering/ verstrekking) is invaliditeit met dienstverband of arbeidsongeschiktheid met dienstverband vereist. De medische vragen worden beoordeelt door een verzekeringsarts op basis van Wet en regelgeving MIP.

Zijn er mogelijkheden voor het vergoeden van reis- en verblijfskosten en inkomstenderving?

Ja, als je moet voldoen aan een oproep van een zorgverlenende instelling of voor een geneeskundig onderzoek (bijvoorbeeld bezoek aan psycholoog, behandelaar, GGZ instelling).

Kom ik in aanmerking voor hulp bij re-integratie, revalidatie en schulphulpverlening?

Ja, onder bepaalde voorwaarden kom je ook in aanmerking voor hulp voor re-integratie, revalidatie en schuldhulpverlening.

Op welke pensioenen c.q. uitkeringen kan ik aanspraak maken?

Er zijn diverse uitkeringen, pensioenen en andere voorzieningen in geval van ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en bij overlijden. De bekendste zijn het militair invaliditeitspensioen, het verhoogd militair arbeidsongeschiktheidspensioen en het bijzonder militair nabestaandenpensioen. Zij geven voor militairen en hun nabestaanden een aanvulling op de gebruikelijke voorzieningen, zoals WIA, AOW, ANW en de voorzieningen vanuit het ABP pensioenreglement.

Worden pensioenen en uitkeringen gecombineerd uitbetaald?

Ja. In het Veteranenbesluit staat dat bij samenloop van aanspraken vanwege arbeidsongeschiktheid voortkomend uit de dienstbetrekking bij Defensie en aanspraken op een invaliditeitspensioen, deze gecombineerd worden uitbetaald. Met het Uitvoeringsorgaan Werknemers verzekeringen (UWV) zijn daarover afspraken gemaakt.

Als relatie van een veteraan heb ik ook last van klachten vanwege diens of militaire uitzending. Wat zijn de mogelijkheden?

Ook relaties van veteranen kunnen rekenen op psychische ondersteuning. Meer informatie daarover vind je op de pagina ‘Gevolgen voor thuisfront’.