Home Veteranenloket Zorg Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Veteranen hebben zowel tijdens als na hun diensttijd recht op geestelijke verzorging. Daartoe is een netwerk van geestelijk verzorgers beschikbaar. Het aanbod van de geestelijke verzorging voor postactieve veteranen verschilt nauwelijks van dat uit de diensttijd. Ook de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) maken deel uit van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

Een uitzending doet iets met mensen, verandert mensen, gelukkig meestal ten goede. Maar herinneringen aan een uitzending kunnen ook, en soms pas na jaren, vragen en emoties oproepen en veranderen meer dan eens de kijk op de wereld en het levensperspectief. Geestelijk verzorgers bieden graag de ruimte waarin mensen deze ervaringen willen delen en zullen (desgevraagd) mee zoeken naar een zinvolle plaats ervan in het leven.

Waarvoor kunt u de DGV benaderen?

U kunt de DGV voor verschillende zaken benaderen:

Individuele benadering

 • hulp bij zingeving- en geloofsthema’s;
 • wegwijs in en/of verwijzing naar het gevarieerde zorg- en hulpaanbod van het LZV;
 • gesprekken op het Veteraneninstituut of bij u thuis of elders.

Aanbod aan groepen

 • bezoeken van veteranencafés en veteraneninloopcentra;
 • (spreken tijdens)herdenkingen en reünies;
 • kerk- en bezinningsdiensten;
 • groepsgesprekken/groepsconferenties;
 • begeleiden van terugkeerreizen;
 • bedevaarten;
 • lezingen, etc.

Adviezen / informatie

 • op veteranendagen;
 • aan de defensieorganisatie, politiek en andere overheden;
 • aan het LZV;
 • aan symposia, in brieven, de media.

Contact

De coördinator geestelijke verzorging van het Veteraneninstituut, Jan Tom Schneider, regelt de inzet van geestelijk verzorgers op alle bovenstaande gebieden. Hij is bereikbaar op 088 334 00 88 of op jt.schneider@veteraneninstituut.nl. U kunt ook contact opnemen met het Veteranenloket. Zij kunnen u in contact brengen met een geestelijk verzorger in uw regio.