Klachten

Ben je het niet eens met een besluit of handelwijze van het Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) of een zorginstelling van het ministerie van Defensie? Hiervoor bestaan klachtenprocedures, zodat je kunt rekenen op een goede afhandeling van jouw klacht.

Dien je klacht altijd eerst zelf in bij de organisatie waarover je ontevreden bent (zie onderaan deze pagina). Zij hebben allemaal een eigen klachtenprocedure. Kom je er samen niet uit, neem dan contact op met de Veteranenombudsman.

Ben je niet tevreden over de ondersteuning door een nuldelijnshelper of diens organisatie, neem dan contact op met de organisatie die de nuldelijnshelper heeft geleverd.

 

Heeft u een klacht over het Veteraneninstituut of het Veteranenloket?
Klik dan op onderstaande link om het klachtenreglement te openen.


Heeft u een klacht over het LZV?

Heeft u een klacht over een behandelaar of een enkele behandelinstelling binnen het LZV? Of heeft u een klacht over de samenwerking of een doorverwijzing binnen het LZV?

 

Heeft u een klacht over het ABP?

Op de website van Pensioenfonds ABP leest u hoe u uw klacht kunt indienen.

Veteranenombudsman

De Nationale Ombudsman helpt niet alleen bij conflicten tussen burgers en overheid, maar is sinds juli 2013 ook Veteranenombudsman. Dat betekent dat je een klacht kunt indienen bij de Veteranenombudsman als je vindt dat Defensie niet aan zijn plichten aan veteranen voldoet. Bijvoorbeeld op het gebied van materiële zorg, maatschappelijke ondersteuning en geestelijke gezondheidszorg. Ook kan je aangeven als je vindt dat Defensie veteranen onheus bejegent.

De Veteranenombudsman is er ook voor klachten over andere overheidsinstanties dan Defensie; en voor klachten over niet-overheidsinstanties die wel een taak hebben ten aanzien van veteranen, zoals zorginstellingen.

De Veteranenombudsman adviseert daarnaast regering en parlement en monitort de klachtbehandeling bij de instanties die zorg verlenen aan veteranen.

Bekijk de website