Draaginsigne Gewonden

Het Draaginsigne Gewonden (DIG) wordt toegekend aan militairen en veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Het DIG is voor de betreffende militairen en veteranen een belangrijke vorm van erkenning voor hun militaire inzet en de offers die zij daarbij hebben gebracht.

Voor het toekennen van het DIG gelden strikte criteria. Het lichamelijk of psychisch letsel moet het gevolg zijn van oorlogsomstandigheden  of een daarmee overeenkomende situatie die aantoonbaar medisch (specialistisch) ingrijpen van een arts en/of hospitalisatie noodzakelijk maakte. Verwonding door ziekte en ongevallen leiden zelden tot toekenning.

Lees hier het Ministerieel besluit Draaginsigne Gewonden 2017.

Veteranen die menen recht te hebben op het Draaginsigne Gewonden kunnen bij het Veteraneninstituut telefonisch, schriftelijk of per e-mail een aanvraagformulier opvragen of vanaf deze website uitprinten.

Download hier het Aanvraagformulier Draaginsigne Gewonden

Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier Draaginsigne Gewonden, voorzien van zoveel mogelijk bewijsstukken én kopie legitimatiebewijs aan ons terug. De behandeling van de aanvraag neemt meestal enkele maanden in beslag. Het draaginsigne wordt hoogstens één keer toegekend en kan uitsluitend bij leven van de rechthebbende worden aangevraagd.

Veteranen Instituut Part II 26338