Home Veteranenloket Diensten Onderscheidingen en eretekens

Onderscheidingen en eretekens

Decoraties vormen een blijk van erkenning en waardering voor jouw inzet namens Nederland.

De decoraties worden vaak uitgereikt in de vorm van een medaille, ereteken of draaginsigne. Het Veteraneninstituut kan helpen bij het aanvragen van bepaalde onderscheidingen.

Draaginsigne Veteranen

Iedere veteraan die een Veteranenpas aanvraagt, krijgt automatisch het Draaginsigne Veteranen toegestuurd. Het draaginsigne staat symbool voor de waardering voor het risicovolle werk dat veteranen in het verleden als militair in naam van de samenleving hebben verricht.

Meer informatie over het Draaginsigne Veteranen

Draaginsigne Gewonden

Het Draaginsigne Gewonden (DIG) wordt toegekend aan militairen en veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Het DIG is voor de betreffende militairen en veteranen een belangrijke vorm van erkenning voor hun militaire inzet en de offers die zij daarbij hebben gebracht.

Meer informatie over het Draaginsigne Gewonden

Zilveren Roos

De ‘Zilveren Roos’ is een verzilverde broche, bedoeld als blijk van waardering van de uitgezonden militair voor die persoon die tijdens de uitzendperiode het meeste voor hem of haar heeft betekend.

Lees meer

Draaginsigne Nobelprijs voor de Vrede

In 1988 is aan de dertien VN-vredesmachten die in de periode van 1948 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.

Nagedachtenisoorkonde en -sculptuur

In 2008 heeft de Nederlandse regering besloten de nagedachtenisoorkonde weer in ere te herstellen. De oorkonde en het bijbehorende beeld worden uitgereikt aan de nabestaande die het dichtst bij de omgekomen militair heeft gestaan, zoals echtgenoten of geregistreerde partners.

Praktische informatie

Veteranentenue

Veteranen zijn niet verplicht om het veteranentenue te dragen. Bij officiële gelegenheden volstaat ook een donkergekleurd pak. Wil je als veteraan wel het veteranentenue dragen? Lees verder voor meer informatie over de mogelijkheden en de aanvraagprocedure.

Meer informatie