Home Veteranenloket Diensten Onderscheidingen en eretekens

Onderscheidingen en eretekens

Decoraties vormen een blijk van erkenning en waardering voor jouw inzet namens Nederland. De decoratie wordt vaak uitgereikt in de vorm van een medaille, ereteken of draaginsigne.

Wilt u meer weten over het onderscheid tussen draaginsigne en medaille? Kijk dan op de website van het Ministerie van Defensie en het Handboek Onderscheidingen.

Wilt u uw onderscheidingen laten opmaken volgens de officiële norm? Dat kan bij een aantal instanties.

Draaginsigne Veteranen

Iedere veteraan die een veteranenpas aanvraagt, krijgt automatisch een Daaginsigne Veteranen toegestuurd. Het draaginsigne staat symbool voor de waardering voor het risicovolle werk dat veteranen in het verleden als militair in naam van de samenleving hebben verricht.

Lees meer

Draaginsigne Gewonden

Het Draaginsigne Gewonden (DIG) wordt toegekend aan militairen en veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Het DIG is voor de betreffende militairen en veteranen een belangrijke vorm van erkenning voor hun militaire inzet en de offers die zij daarbij hebben gebracht.

Lees meer

Draaginsigne Nobelprijs voor de Vrede

In 1988 is aan de dertien VN-vredesmachten die in de periode van 1948 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.

Nagedachtenisoorkonde en -sculptuur

In 2008 heeft de regering besloten de nagedachtenisoorkonde weer in ere te herstellen. De oorkonde en het bijbehorende beeld worden uitgereikt aan de nabestaande die het dichtst bij de omgekomen militair heeft gestaan, zoals echtgenoten of geregistreerde partners.

Zilveren Roos

De ‘Zilveren Roos’ is een verzilverde broche, bedoeld als blijk van waardering van de uitgezonden militair voor die persoon die tijdens de uitzendperiode het meeste voor hem of haar heeft betekend.

Lees meer