Pilotonderzoek Kwaliteit van Leven Nieuw-Guineaveteranen in de 21e eeuw

Centrale vraagstelling: Is de WHOQOL-100 een bruikbaar instrument voor het meten van kwaliteit van leven bij een een subgroep veteranen?

Aan 250 Nieuw-Guineaveteranen, die staan geregistreerd bij de Stichting Dienstverlening Veteranen en in het bezit zijn van een veteranenpas, zijn vragenlijsten toegezonden, waaronder de WHOQOL-100. 153 hebben een ingevulde vragenlijst teruggestuurd (61%). Een aantal van deze respondenten heeft ook deelgenomen aan een tweetal groepsinterviews.

Uit het onderzoek blijkt dat Nieuw-Guineaveteranen hun algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid gemiddeld even hoog waarderen als een groep mannen van dezelfde leeftijd afkomstig uit de algemene bevolking. Driekwart is tevreden tot zeer tevreden over zijn kwaliteit van leven en het leven in het algemeen. Wel zijn er verschillen gevonden tussen veteranen met of zonder geloofsovertuiging en ook de rang van destijds heeft invloed op het welbevinden.

De WHOQOL-100 discrimineert tussen veteranen die (erg) ontevreden dan wel (erg) tevreden over hun algehele kwaliteit van leven en algemene gezondheid op alle onderzochte domeinen van kwaliteit van leven. De domeinen van de WHOQOL-100 hebben een goede betrouwbaarheid en de bijbehorende facetten hebben een redelijke tot goede betrouwbaarheid. De samenhang tussen de domeinen is hoog en veronderstelt een (lineaire) relatie, met uitzondering van het domein spiritualiteit/religie/persoonlijke geloofsovertuigingen. Op grond van deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat de WHOQOL-100 een bruikbaar instrument is voor het meten van kwaliteit van leven bij deze doelgroep.

Ongeveer 25 jaar geleden namen ruim 9.000 Nederlandse militairen deel aan de vredesmissie UNIFIL in Zuid-Libanon. De meesten mogen zich inmiddels veteraan noemen, maar hoe gaat het nu met ze? In het UNIFIL-onderzoek zijn de gezondheid en het welzijn van de Libanongangers en het gebruik van professionele hulp onderzocht.

Het UNIFIL-onderzoek was opgezet om de volgende vragen te beantwoorden:
1. Hoe is het met de gezondheid van de UNIFIL’ers gesteld?
2. Wat vinden de UNIFIL’ers van hun kwaliteit van leven?
3. In welke mate hebben UNIFIL’ers gebruik gemaakt van professionele hulpverlening?

Voor het onderzoek werd een uitgebreide vragenlijst samengesteld. Hierin komen zowel de huidige situatie als de perioden voor, tijdens en na UNIFIL aan de orde. De vragenlijst werd verstuurd aan 3.249 veteranen en militairen die tussen maart 1979 en november 1985 in Libanon dienden.

Dit document geeft een overzicht van alle afgeronde en nog lopende onderzoeken over het veteranenbeleid in 2004.

De onderzoeken zijn gerangschikt naar krijgsmachtsonderdeel, universiteit en instituut.

Lees in de Checkpoint van maart 2014 over Censuur in Nederlands-Indië.

 

 

6In augustus 2013 was het 60 jaar geleden dat de Koreaoorlog werd beëindigd met een wapenstilstand. De Checkpoint van juli/augustus 2013 is volledig aan dit thema gewijd.

Klik hier om naar de Checkpoint te gaan.

 

 

 

 

 

18 oktober. De grote UNIFIL-reünie in het nieuwe Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Een verslag van Marjolein van der Werf, dochter van een UNIFIL- veteraan.

Het thema van de UNIFIL-reünie was ‘Sharing Moments’, want zoals Yeb-Jan Joustra, voorzitter van de Nederlandse Unifil Vereniging (NUV), het verwoordde: ’We don’t remember days, we remember moments’. Zo deelden de aanwezigen op deze dag mooie en minder mooie momenten.

De kameraadschap die Joustra in zijn speech benoemt is letterlijk voelbaar. Er worden vele handen enthousiast geschud, mensen die elkaar in sommige gevallen meer dan 30 jaar niet hebben gezien verwelkomen elkaar op een warme en hartelijke manier. Het lijkt zelfs of de tijd even heeft stilgestaan, alsof het nog gisteren was dat de mannen elkaar voor het laatst zagen.

Erkenning en gevoel van kameraadschap betekent ook het gezamenlijk herdenken van de mannen die omgekomen zijn tijdens de missie in Libanon. Tijdens de opening van de reünie wordt dan ook een eerbetoon gegeven aan de slachtoffers die zijn omgekomen.

Ik stap af op een groep veteranen die verhalen delen rond enkele foto’s. Hier blijkt een bijzonder verhaal achter te zitten. Eén van de omgekomen militairen was Jan Hoiting. Deze jongeman zat in de compagnie bij deze groep veteranen. De mannen wilden al jaren een foto hebben van hun omgekomen kameraad, maar deze bleken niet eenvoudig te vinden. Eén van de mannen, die voor twee weken op dezelfde post als Hoiting heeft gezeten, had een duidelijke foto meegebracht. Een mooi en ook emotioneel moment.

Richting het einde van de dag, loopt een kleine jongetje aan de hand van zijn vader langs en vertelt hem spontaan dat hij het zo’n leuke dag vindt. Dit moment typeert voor mij het gevoel van het succes van deze mooie en bijzondere reünie. Zowel voor de Unifil-veteraan als voor hun familieleden. Sjaak Duine, secretaris van de NUV, had dan ook zeker gelijk toen hij mij vertelde dat de Unifil-reünie er een zou worden om niet te vergeten.

Lees het volledige verslag van de UNIFIL-reünie van Marjolein in de novembereditie van Checkpoint

 

Headerfoto: Jos Morren

Het thema van de Checkpoint van september 2014 was Operatie Market Garden.

Lees de digitale Checkpoint met uw eigen inlogcodes.

Checkpointthema: Operatie Market Garden