Home » Veteranen & hun missies » Publicaties » Maatschappelijke erkenning en waardering

Maatschappelijke erkenning en waardering

Zowel onder de Nederlandse bevolking als onder veteranen wordt regelmatig gepeild in hoeverre erkenning en waardering voor veteranen leeft en ervaren wordt.

Titel Samenvatting
Tabellenboek ‘Alles rustig aan het thuisfront?’ Een onderzoek naar de behoefte aan erkenning, waardering en ondersteuning onder het thuisfront van post-actieve veteranen.
Veteranenmonitor 2018 In opdracht van het Ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut en het Nationaal Comité Veteranendag heeft Motivaction International B.V. (hierna: Motivaction) …
Kerngegevens veteranen 2018 Medio 2018 heeft het Veteraneninstituut onderzoek gedaan onder 2.500 veteranen naar hun opvattingen en ervaringen. In het rapport, dat u …
Onderzoek: Alles rustig aan het thuisfront? Het Veteraneninstituut heeft een onderzoek afgerond naar het thuisfront van veteranen die niet meer in dienst zijn. Tot het thuisfront …
Kerngegevens veteranen 2017 Net voor de zomer heeft het Veteraneninstituut onderzoek gedaan onder 2.000 veteranen naar hun opvattingen en ervaringen. In de rapportage, …
Onderzoekswijzer inventarisatie onderzoek maatschappelijke erkenning Veteranen Voor belangstellenden een up-to-date inventarisatie van het onderzoek naar maatschappelijke erkenning voor veteranen. De Onderzoekswijzer zal periodiek worden geactualiseerd.
Checkpoint artikel: Uitreiking van het draaginsigne Nobelprijs in Havelte Het Nobelprijsinsigne is er eindelijk. Wat betekent dit insigne voor degenen die hem mogen ontvangen? Dit Checkpointartikel geeft een antwoord …
Nederlanders aan het woord: Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2016 Hoeveel waardering hebben Nederlanders voor veteranen en wat voor beeld hebben zij van hen? Wat vinden zij verder van de …
Kerngegevens veteranen 2016 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi.
Dagbladmonitor Veteranen 2015-2016 Onderzoek naar berichtgeving over veteranen in de Nederlandse dagbladen.
Jaarverslag 2015 Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten …
Kerngegevens veteranen 2015 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi.
5 handige tips voor een spreekbeurt over veteranen! Zit je in groep 7/8 en geef jij binnenkort een spreekbeurt? Ben jij op zoek naar een supercool onderwerp? Geef …
Veteranennota 1990 In 1990 verscheen de eerste veteranennota. Lees hier de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Lees hier ook de toelichting van de minister op de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen.
Veteranennota 2014 – bijlage Bij de Veteranennota 2014 verscheen een bijlage met een overzicht van allerlei initiatieven op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen die niet tot het officiële beleid behoren.
Veteranennota 2015 – nota en brief In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de …
Veteranenbesluit Op de tiende Nederlandse Veteranendag werd het Veteranenbesluit - en daarmee ook de Veteranenwet - van kracht. Het Veteranenbesluit regelt de uitvoering van de Veteranenwet die de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties regelt.
Veteranenwet In 2012 werd de Veteranenwet aangenomen. De wet regelt de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. De wet werd van kracht op de tiende Nederlandse Veteranendag in 2014.
Hoe zien Nederlanders de veteraan? In dit Checkpointartikel staat een samenvatting van het opinieonderzoek dat Defensie, de stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut hebben gehouden onder de Nederlandse bevolking in de afgelopen jaren. Het beschrijft het beeld dat Nederlanders hebben van 'de veteraan'.
Komt veteraan zijn met de jaren? Dit Checkpointartikel bevat een samenvatting van het onderzoek Kerngegevens 2014. In dit onderzoek staat de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi centraal.
Nederlanders aan het woord – Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2015 De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag.
De pasta verdrijft de rijsttafel – Kenmerken, wensen en behoeften van jonge veteranen Artikel over veranderingen binnen de veteranenpopulatie gepubliceerd in Carré, tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging.
Herdenken of eren Checkpoint-artikel over herdenken en eren van gevallen militairen in verschillende landen en in verschillende tijdsperioden.
Dutch veterans in public opinion and press This article gives an overview of publicity and public images surrounding the armed forces, veterans and Veterans Day.
Het imago van Nederlandse veteranen na WO2 Artikel over het imago van de veteraan door de jaren heen, gepubliceerd in Carré, tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging.
Shifting images. The public image of Dutch veterans, past and present. Paper gepubliceerd ter gelegenheid van en gepresenteerd op de Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (IUS) in 2005. Gielt Algra & Martin Elands
Nederlanders aan het woord – Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag.
Veteranenpanel Erkenning en Zorg: opvattingen, wensen en behoeften van veteranen Dit is de eerste peiling van het veteranenpanel. De eerste resultaten zijn veelbelovend en leveren een schat aan informatie op.
Wat willen jonge veteranen? Wat beweegt jonge veteranen? Welke wensen en behoeften hebben zij als gevolg van hun deelname aan een vredesmissie en nu hun diensttijd bij het Ministerie van Defensie erop zit?
Veteranen: ervaren erkenning en waardering In hoeverre voelen veteranen zich erkend en gewaardeerd? Wat vinden zij van het veteranenbeleid?
Inventarisatieonderzoek relevant voor veteranenzorg en –beleid Dit document geeft een overzicht van alle afgeronde en nog lopende onderzoeken naar veteranenbeleid in Nederland
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2005 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de allereerste Nederlandse Veteranendag in 2005 ervaren?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2008 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2008 ervaren?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2007 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2007 ervaren?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2006 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2006 ervaren?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2009 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2009 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2010 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2010 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag?
Veteranenbeleid & Waardering – opvattingen van Nederlandse veteranen Welk belang hechten veteranen aan (onderdelen van) het veteranenbeleid? Hoe oordelen zij hierover? En in welke mate voelen veteranen zich gewaardeerd voor hun militaire inzet?
Veteranendagen Dagbladmonitor 2012 Alle krantenartikelen die het woord veteranendag(en) bevatten in de vijf grootste landelijke en de vijf grootste regionale dagbladen zijn onderzocht op omvang, hoofdonderwerp, onderwerplabel, soort veteranendag.
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2013 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2013 ervaren? Waarom gingen ze wel of niet naar Den Haag op deze dag? Wat valt er nog te verbeteren aan de dag?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2012 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2012 ervaren? Gingen zij ook naar een lokale veteranendag? Vinden zij dat de dag bijdraagt aan meer erkenning en waardering?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2011 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag in 2011 ervaren? Waren zij aanwezig in Den Haag of volgden ze dag in de media?
Veteranenpanel arbeidsmarkt Wat was de eerste baan die veteranen vonden na dienstverlaten? Wat was de rol van Defensie hierbij? En hoe hebben veteranen de verdere loopbaan ervaren?
Veteranenmonitor 2013 Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2013.
Veteranenmonitor 2012 Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2012.
Veteranenmonitor 2009 Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2009.
Veteranenmonitor 2008 Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2008.
Jaarverslag 2014 Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2014.
10 tips voor het organiseren van een lokale veteranendag! Donderdag 22 januari was een groep van ongeveer vijftig Nederlandse gemeenten te gast bij het Veteraneninstituut en liet zich informeren …
Factsheet ‘Interviewcollectie Nederlandse Veteranen’ Wat voor interviews zijn er te vinden in het Interviewproject Nederlandse Veteranen van het Veteraneninstituut?
Factsheet ‘Veteranen met een missie’ Lees hier over veteranen die humanitaire projecten opzetten in het buitenland.
5 sollicitatietips voor veteranen Solliciteren blijft lastig. Voor iedereen. Nog lastiger is het als je voor het eerst gaat solliciteren naar een ‘gewone’ baan. Vijf sollicitatietips voor veteranen.
Factsheet ‘Veteraan in de Klas’ Lees hier meer over het educatief programma 'Veteraan in de Klas', waarbij een veteraan zijn verhaal vertelt aan leerlingen vanaf groep zeven.
Kerngegevens veteranen 2014 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Dit jaar was de bruikbaarheid van militaire werk- en uitzendervaring bij het vinden en vervullen van werk na de militaire dienst een extra thema.
Factsheet ‘Veteranen & Media’ Lees hier meer over de aandacht die in de media wordt geschonken aan veteranen. Wat is de toonzetting en de thematiek van deze berichten?
Factsheet ‘Draaginsigne Gewonden’ Wat zijn de criteria voor het toekennen van een Draaginsigne Gewonden? Hoe vaak is het insigne tot nu toe toegekend?
Factsheet ‘Wensen en behoeften’ Welke wensen en behoeften hebben veteranen wat betreft het contact met andere veteranen, erkenning en waardering, zorg en ondersteuning en informatie?
5 tips om als veteraan te slagen op de arbeidsmarkt Officier Logistiek op je cv zetten en er dan vanuit gaan dat ze je wel snappen. Eén van de fouten die veteranen maken bij een zoektocht naar een baan. 5 tips om wél te slagen.
Onderzoek veteranenbegraafplaats Het Veteraneninstituut heeft eind 2012 een breder onderzoek verricht naar de wensen die veteranen hebben ten aanzien van hun uitvaart. Op …
Factsheet ‘Veteranen over waardering en beleid’ Door middel van vragenlijsten is door de Universiteit Utrecht en het Veteraneninstituut gepeild in hoeverre veteranen zich gewaardeerd voelen, hoe zij oordelen over het veteranenbeleid en wat voor wensen zij nog hebben wat betreft erkenning en waardering.
Factsheet ‘Veteranenstatus’ Lees hier wie veteraan is en hoe de veteranenstatus tot stand is gekomen.
Factsheet ‘Monumenten’ Een monument is niet alleen een eerbetoon aan de omgekomen militairen, maar heeft ook een duidelijke functie in het bredere proces van zingeving. Lees over de verschillende soorten monumenten, aan welke missie(s) zij herinneren en welke herdenkingen bij monumenten plaatsvinden.
Factsheet ‘Nederlandse Veteranendag’ De Nederlandse Veteranendag wordt jaarlijks op de laatste zaterdag van juni gehouden. Lees over de toegenomen waardering van veteranen voor deze dag en het belang dat de gemiddelde Nederlander hecht aan de Nederlandse Veteranendag.
Factsheet ‘Publieke opinie over veteranen’ Sinds 2000 laat het Veteraneninstituut jaarlijks onderzoek doen naar de maatschappelijke opvattingen over veteranen en veteranenthema’s, waarbij een deel van de vragen telkens terugkeert.
Factsheet ‘Decoraties’ Lees meer over de toekenningsprocedure van decoraties en bekijk een overzicht van de verschillende decoraties die de Nederlandse overheid aan militairen toekent.
Factsheet ‘Maatschappelijke waardering’ Lees wat er gedaan wordt om maatschappelijke waardering voor veteranen te stimuleren en in hoeverre dat tot nog toe zijn vruchten afwerpt.
Factsheet ‘Veteranenbeleid’ Het Veteranenloket en de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag zijn voorbeelden van de uitvoering van het veteranenbeleid. Lees wat er nog meer wordt gedaan om een goede invulling te geven aan het veteranenbeleid.
Factsheet ‘Veteraneninstituut’ De Stichting het Veteraneninstituut neemt een groot deel van de uitvoering van het veteranenbeleid voor zijn rekening. Het streeft drie doelstellingen na. De eerste heeft betrekking op zorg, de tweede op maatschappelijke erkenning en waardering en de derde op kennis en onderzoek.
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2014 De gezelligheid op het Malieveld, het defilé door drukbezocht Den Haag en de plechtigheid in de Ridderzaal: alles valt goed in de smaak bij de aanwezige veteranen.