Home » Veteranen & hun missies » Missies

Missies

Sinds 1940 heeft Nederland ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies. Het grootste deel van de oorlogsveteranen die zijn ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatiestrijd in voormalig Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en de Korea-oorlog is overleden.

Nederland heeft momenteel ongeveer 111.700 veteranen. Iets meer dan de helft van hen heeft in de jaren 1979 tot nu deelgenomen aan één of meerdere vredesmissies in internationaal verband. Dit aantal blijft groeien, want de Nederlandse krijgsmacht blijft zich inzetten voor vrede en veiligheid wereldwijd. Dit doet zij onder meer door deel te nemen aan internationale missies. De militairen die hiervoor worden ingezet, zijn vanaf het moment van inzet veteraan. Een overzicht van deze actuele missies is te vinden op de website van het Ministerie van Defensie.