Veteranen

Sinds 1940 heeft Nederland ruim 675.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en ruim honderd vredesmissies.

Het grootste deel van de oorlogsveteranen die zijn ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatiestrijd in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea en de Korea-oorlog is overleden. Nederland heeft momenteel ongeveer 109.600 veteranen. Iets meer dan de helft van hen heeft in de jaren 1979 tot nu deelgenomen aan één of meerdere vredesmissies in internationaal verband.

Meer over de Veteranenstatus

Missies

Bij een militaire missie stuurt Defensie militairen naar het buitenland om de vrede te herstellen of een conflict te voorkomen.
Bekijk alle missies