Home » Veteranen & hun missies

Sinds 1940 heeft Nederland ruim 650.000 veteranen ingezet tijdens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies.

Het grootste deel van de oorlogsveteranen die zijn ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatiestrijd in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea en de Korea-oorlog is overleden. Nederland heeft momenteel ongeveer 113.750 veteranen. Iets meer dan de helft van hen heeft in de jaren 1979-heden deelgenomen aan één of meerdere vredesmissies in internationaal verband.

Veteranenstatus

Volgens de definitie van het Ministerie van Defensie verdienen de volgende veteranen de veteranenstatus:

Alle (gewezen) militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Met nadruk wordt hierbij inbegrepen het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.

Gelijkgestelden

In Nederland hebben sinds 1990 vijf kleine groepen een aan veteranen ‘gelijkgestelde status’ gekregen. Hoewel deze groepen in de Veteranenwet van 2012 niet apart worden benoemd, blijft hun gelijkgestelde status van kracht. Het betreft de volgende groepen:

  • Indië zijn uitgezonden en (jarenlang) zijn ingezet bij de medische verzorging van de Nederlandse troepenmacht.
  • Employées Speciale Diensten (burgerinformanten) van de Veiligheidsdienst Mariniersbrigade (1945-1949).
  • Nederlandse tolken van het Korps Tolken die in de eindfase van de Tweede Wereldoorlog de Geallieerden hebben bijgestaan.
  • Gewezen geallieerde militairen die Nederland hielpen bevrijden en zich na de oorlog hier vestigden en Nederlander zijn geworden.
  • Gewezen militairen van de KL en KM die tot en met 31 december 1947 verbonden waren aan eenheden die in directe lijn voortkomen uit explosieve opruimingsdiensten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn opgericht en die zelf actief ongesprongen explosieven hebben geruimd. Voor militairen die verbonden waren aan de Käthiemijnenploegen van de KM geldt hun inzet tot en met 7 december 1953.

Missies

Sinds 1940 heeft Nederland ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies. Nederland heeft momenteel ongeveer 113.750 veteranen.


Verhalen van veteranen

Het delen van verhalen houdt het verleden levend. Lees de verhalen of beluister ze in de interviewcollectie.


Publicaties

Het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van het Vi functioneert als dé kennismakelaar op het gebied van erkenning van en zorg voor veteranen.


Informatie voor kinderen

Info en handige tips voor het geven van een spreekbeurt! Heb jij je spreekbeurt binnenkort? Leuk dat je voor informatie op de site van het Veteraneninstituut kijkt! Klik op onderstaande link en …