21 april 2016
Home Verhalen van veteranen Aloys: “Het hoeft geen 5 mei te zijn om vrede na te streven”

Aloys: “Het hoeft geen 5 mei te zijn om vrede na te streven”

Aloys Bijl ( 55 jaar) diende in 1979 in Libanon. Hij draagt vrijheid onder ander uit door het geven van gastlessen voor ‘Veteraan in de Klas’.

Veteraan in de Klas
Bijl: “Als veteraan in de klas laat ik kinderen zien dat pesten en oorlog in elkaars verlengde liggen, eigenlijk hetzelfde zijn. Er zijn kinderen die zelfmoordpogingen doen, omdat ze niet zichzelf durven te zijn tussen de anderen. Als ik zie dat kinderen elkaar dat aandoen, dan zit ik er bovenop.”

Als achttienjarige jongen in Libanon
Bijl was achttien jaar toen hij als FAL-schutter in Libanon terecht kwam. “Onze voorbereiding stelde weinig voor. Namens de Verenigde Naties zouden wij toezien op de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. In de tijd van de Koude Oorlog was de enige vijand waar men over nadacht het Oostblok. We zijn in Libanon door schade en schande wijs geworden.”

De Vogeltjesmarkt in Antwerpen was mijn enige buitenlandervaring!

“Op een door onze voorgangers uitgeleefd kamp moesten we ons met beperkte middelen maar zien te redden: we spraken de taal niet en kwamen daar in een serieuze oorlogssituatie. Burgers in het nauw, mensen werden gemarteld en bedreigd en we werden zélf ook beschoten. Het was een burgeroorlog, je kon aan iemands neus nooit zien op wiens hand hij was. Als achttienjarige jongen krijg je dan veel op je bordje.”

Situatie van liefde en vrede
“ Je wordt snel volwassen en je doet je best, maar het is achteraf zo naïef te denken dat wij daar vrede hadden kunnen brengen. Ik weet wel dat onze aanwezigheid veel betekend heeft voor de mensen die daar woonden. Wie schade heeft opgelopen door bijvoorbeeld een oorlog, kan maar door één ding genezen: een situatie van liefde en vrede. Ik wil dat – mede door mijn ervaring met de schadelijke werking van oorlog – uitdragen. Niet alleen die ene feestelijke dag, maar altijd.”

Het hoeft geen 5 mei te zijn om vrede na te streven en goed te zijn voor elkaar. Dat moeten we elke dag voor elkaar opbrengen.