Verenigde Naties

Op 24 oktober 2020 wordt er stilgestaan bij het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties werden opgericht in 1945. Het belangrijkste doel van de organisatie is het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. Dit gebeurt onder andere door de inzet van vredesmissies.

Vredesmissies

Nederlandse militairen hebben aan veel VN-vredesmissies een bijdrage geleverd. We lichten een paar missies uit.

Korea

De allereerste VN-missie waar Nederland aan deelnam was de missie in Korea. Veteraan Leen Schreuders (1923-2017) werd in november 1950 uitgezonden naar Korea: “Daar aangekomen vielen we vervolgens met onze neus in de boter. Meteen toen we eraan kwamen, konden we gelijk gaan knokken.”

Lees het verhaal van Leen Schreuder

UNIFIL

De United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) werd opgericht nadat Israël in 1978 Zuid-Libanon was binnengevallen. De VN vredesmacht moet de aftocht van de Israëlische troepen controleren, rust en orde handhaven en de regering van Libanon helpen met herstellen van haar gezag. Begin 1979 vertrokken de Nederlandse militairen naar Libanon, het was de eerste grootschalige deelname van Nederland een een VN-vredesoperatie.

Lees meer

UNTAC

Cambodja was in de jaren zeventig zwaar getroffen door het terreurregime van de Rode Khmer en de burgeroorlog die daarop volgde. In 1991 kwam het tot een wapenstilstand, de VN zette twee vredesoperaties in werken. Nederland leverde een belangrijke bijdrage aan de United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC). De Nederlandse militairen moesten toezicht houden op de terugkeer van vluchtelingen, de strijdgroepen ontwapenen en vrije verkiezingen organiseren.

Lees meer

MINUSMA

De United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) werd opgericht om de veiligheid en stabiliteit in Mali te herstellen. Van april 2014 tot mei 2019 leverde Nederland een aanzienlijke bijdrage aan deze missie. De belangrijkste taak was het verzamelen van inlichtingen; de Nederlandse militairen waren de ogen en oren van de VN. Op dit moment zijn in Mali nog enkele KMar-functionarissen en stafofficieren actief.

Lees meer

UNMEE

Eritrea en Ethiopië beëindigden in 2000 een bloedige oorlog en vroegen de VN om het bestand de controleren middels een vredesmacht. De United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) werd opgericht. Nederland had hierin een groot aandeel met een Nederlands-Canadees bataljon, dat grotendeels bestond uit Nederlandse mariniers.

Lees meer

UNIPOM

In 1964-1965 woedde de tweede Indiaas-Pakistaanse oorlog. In het najaar van 1995 sloten beide landen een bestand, onder druk van de VN. De United Nations India-Pakistan Observation Mission (UNIPOM) hield in het Indiaas-Pakistaanse grensgebied van de Himalaya tot de Arabische Zeekust toezicht op de naleving van deze overeenkomst.

Lees meer

UNPROFOR

Nederland leverde van het begin af aan (in 1991) een flinke bijdrage aan de United Nations Protection Force (UNPROFOR) in voormalig Joegoslavië.  Op diverse plekken was de Nederlandse krijgsmacht aan het werk, van belangrijke ondersteunende operaties tot kleinere waarnemingsmissies. Het meest gezichtsbepalend was uiteindelijk de inzet in Srebrenica.

Lees meer

Herinneringsmedaille

Militairen die minimaal 30 dagen aaneengesloten hebben deelgenomen aan een operatie of missie ter handhaving of bevordering van de vrede, ontvangen de Herinneringsmedaille Internationale Missies. Tot 1 juli 2016 werd de onderscheiding  Herinneringsmedaille Vredesoperaties genoemd. Aan het lint van de medaille zit een gesp bevestigd, hierop staat de operatie of missie vermeld waaraan is deelgenomen.

verenigde-naties-75-jaar

75 verhalen

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei viert het 75 jarig bestaan van de Verenigde Naties met een online publicatie van 75 persoonlijke verhalen over de VN. Hiermee wordt tevens de nationale viering van 75 jaar vrijheid afgesloten. Diverse personen, waaronder veteranen, gaan in op de grondbeginselen van de VN. De verhalen zijn online te lezen op de speciale website.

Ga naar de website

75 jaar vrijheid

Het Veteraneninstituut stond afgelopen jaar stil bij 75 jaar vrijheid. Op de themapagina zijn indrukwekkende ooggetuigenverslagen te lezen van veteranen die streden voor onze vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ga naar de themapagina