20 oktober 2014
Home Nieuws Toch Nobelprijsmedaille voor Unifillers?

Toch Nobelprijsmedaille voor Unifillers?

Bron: LJP

In Den Haag wordt overwogen om alsnog de Nobelprijsmedaille uit te reiken aan Libanonveteranen. Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), tevens Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal Bart Hoitink schreef dit aan de UNIFIL-vereniging.

In het schrijven van de IGK staat: “Ik weet dat in Den Haag nog wordt gesproken over de erkenning en waardering in het licht van de Nobelprijs voor de Vrede en de wijze waarop daarmee in andere landen wordt omgegaan.”
In 1988 werd de Nobelprijs voor de Vrede werd toegekend aan alle VN-vredesmachten voor vredesmissies na 1956. In landen als Noorwegen en Denemarken hoort daar een medaille bij en UNIFIL-veteranen ijveren al langer voor een tastbare herinnering aan de Nobelprijs.

Zaterdag 18 oktober kwamen er ruim tweeduizend Libanonveteranen naar Soesterberg voor een reünie.

Unifil reunie