26 februari 2020
Home Nieuws Start onderzoek chroom-6 verleden

Start onderzoek chroom-6 verleden

(Oud) Defensiemedewerkers worden opgeroepen om vragenlijst in te vullen.

Bron: Defensie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt het verleden van de mogelijke blootstelling aan chroom-6 op Defensielocaties. Eerder werden de zogenoemde POMS-locaties al onderzocht. Het RIVM roept (oud) medewerkers op om de online vragenlijst in te vullen.

Het onderzoek richt zich op iedereen die tussen 1970 en 2015 mogelijk met chroom-6 werkte of op een andere manier er aan blootgesteld kan zijn. Mensen die geregistreerd staan bij het Informatiepunt Chroom-6 ontvangen automatisch een uitnodiging. Wie nog niet geregistreerd staat, kan dit doen via e-mail info6&carc@caop.nl, telefonisch via 070-3765476 (op werkdagen tussen 9-17 uur) en via de website www.informatiepuntchroom6.nl. Hier is ook meer informatie te vinden.

Het onderzoek is er op gericht om eind van het jaar zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Defensie gaat de resultaten gebruiken om te komen tot een regeling voor de (oud) medewerkers.