14 oktober 2019
Home Nieuws Resultaten onderzoek Veteranenombudsman

Resultaten onderzoek Veteranenombudsman

Lange wachten aanvragen Militair Invaliditeitspensioen moet snel afgelopen zijn.

Bron: Veteranenombudsman

Uit onderzoek van de Veteranenombudsman blijkt dat veteranen nog steeds onacceptabel lang moeten wachten op uitsluitsel over hun aanvraag voor een Militair Invaliditeitspensioen (MIP). Belangrijkste knelpunt is het tekort aan verzekeringsartsen om de aanvragen snel te beoordelen.

Veteranenombudsman Reinier van Zutphen: “Elke beoordeling moet toch binnen de termijn van 180 dagen af te ronden zijn. Ik juich de initiatieven die het Ministerie van Defensie, het ABP en het Veteranenloket al hebben genomen toe, maar tot nu toe zie ik nog steeds geen merkbare verbetering. Terwijl het gaat om een noodzakelijke inkomensvoorziening voor kwetsbare veteranen.”

Aanbevelingen Veteranenombudsman
De Veteranenombudsman beveelt de minister van Defensie aan om de MIP-beoordeling uit te stellen tot na het bereiken van de medische eindtoestand. Hierdoor hoeft de veteraan maar een keer bij de verzekeringsarts te komen. In geval van financiële nood moet de veteraan in de tussentijd in aanmerking komen voor een voorlopige inkomensvoorziening of uitkering. Daarnaast kan de rol van zorgcoördinatoren verder worden uitgebouwd. Door actief de regie te nemen en zo ook de termijnen in de procedures te bewaken of te wijzen op voorzieningen, kunnen zij veteranen goed ondersteunen.
Ook stelt de ombudsman vast dat een veteraan bij de beoordeling van een voorzieningenaanvraag niet altijd bij een verzekeringsarts hoeft te komen. Als de veteraan voor de MIP-beoordeling al recent bij een verzekeringsarts is geweest, kan de arts deze informatie samen met het beeld van de zorgcoördinator gebruiken om te beoordelen.

 Voor meer informatie over het onderzoek kunt u de website van de Veteranenombudsman bezoeken.