6 november 2019
Home Nieuws Requiemviering overleden Defensiepersoneel

Requiemviering overleden Defensiepersoneel

Ontroerende herdenking overleden militairen en burgermedewerkers.

Bron: Nationaal Katholiek Thuisfront

Onder grote belangstelling werden op zaterdag 2 november 2019 alle overleden  militairen en burgers van de Krijgsmacht plechtig herdacht in de Sint Odulphuskerk in Best. Door nabestaanden en militaire autoriteiten werd erkenning,
waardering en respect tot uitdrukking gebracht voor de overleden personeelsleden van Defensie.

Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst RKGV bij Defensie, die deze herdenking ieder jaar organiseert op de eerste zaterdag na Allerzielen, vindt de viering van essentieel belang omdat op die manier troost geboden wordt aan hen, die een dierbare in hun leven moeten missen. Het thema van de viering was “Thuis in Gods liefde”.

Aan het einde van de Requiemviering werden ter nagedachtenis aan dierbare overledenen kaarsjes ontstoken door de moeder van Jeroen Severs en van Rico Bos die tijdens missies in Irak en Cambodja zijn omgekomen en werden 80 namen genoemd van hen voor wie een intentie was gevraagd.

requiemviering-defensie-thuisfront

Luitenant Generaal Hans van Griensven, Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht en Schout bij Nacht Peter Reesink, Hoofddirecteur Personeel van het ministerie van Defensie legden gezamenlijk een krans uit eerbetoon aan allen die zijn overleden. Daarna werd de Last Post geblazen en werd 2 minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden burgers en militairen. Na het zingen van het Wilhelmus werd iedereen in de gelegenheid gesteld om langs de krans te defileren.