18 juni 2019
Home Publicaties WNT Verantwoording 2018

WNT Verantwoording 2018

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.

Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriƫle regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. In de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dat ongeveer gelijk is aan het ministerssalaris.

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur gelden andere, sectorale normen. De algemene en sectorale bezoldigingsmaxima worden jaarlijks herzien of opnieuw vastgesteld.

Klik hier om de WNT Verantwoording 2018 te bekijken.