Home » Veteranen & hun missies » Publicaties » Beleid en uitvoering » Veteranennota 2017 – 2018

In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar.

In de brief bij de Veteranennota geeft de minister een toelichting op de nota.

Downloads