Home » Veteranen & hun missies » Publicaties » Maatschappelijke erkenning en waardering » Kerngegevens veteranen 2017

Net voor de zomer heeft het Veteraneninstituut onderzoek gedaan onder 2.000 veteranen naar hun opvattingen en ervaringen. In de rapportage, die u hieronder kunt aanklikken, staat een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten.

De onderwerpen waarover veteranen zich hebben uitgesproken zijn onder meer:

  • Oordeel over veteranenbeleid en dienstverlening
  • Belang van veteranenbeleid en dienstverlening
  • Dienstverlening Veteraneninstituut en Veteranenloket
  • Je veteraan voelen
  • Waardering die veteranen ervaren
  • Terugkijken op de uitzending

Op basis van dit onderzoek zullen het komende half jaar publicaties verschijnen in bijvoorbeeld Checkpoint en op de website van het Vi waarin we dieper ingegaan op de boeiende resultaten.

Downloads