17 juli 2015
Home Publicaties Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2008

Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2008

Het Comité Nederlandse Veteranendag (CNV) heeft aan het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van het Veteraneninstituut (VI) verzocht om, net als in  voorgaande jaren, een evaluatie van deze dag te houden onder veteranen.

Aan 2.400 veteranenpashouders is, door middel van een representatieve steekproef geselecteerd uit het bij het Vi in beheer zijnde bestand, een enquêteformulier toegezonden. De gegevens uit de geretourneerde formulieren zijn verwerkt en geanalyseerd. Het geheel heeft geresulteerd in deze rapportage, met adviezen en aanbevelingen. In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde oude en jonge veteranen. Toendertijd werd met oude veteranen veteranen van missies voor 1979 bedoeld, en met jogne veteranen alle veteranen van missies die na 1979 plaatsvonden.

Downloads