Home Disclaimer Privacy- en Cookieverklaring

Privacy & Cookies

Disclaimer, Privacy- en Cookieverklaring

De website www.veteraneninstituut.nl is een onderdeel van de Stichting Het Veteraneninstituut, verder te noemen: “Het Vi”. Het Vi is gevestigd aan de Willem van Lanschotlaat 1, 3941 XV in Doorn en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3018 7277.De onderstaande privacy- en cookieverklaring zijn van toepassing op de website van het Veteraneninstituut.

U kunt ons bereiken via 088-3340050. Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@veteraneninstituut.nl.

1. Algemeen

De informatie op de website is enkel bedoeld als algemene informatie en is slechts indicatief. Wij spannen ons in de informatie accuraat en up to date te houden door deze te actualiseren en aan te vullen. De informatie op deze website kan op ieder moment, zonder aankondiging, worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de op of via deze website aangeboden informatie regelmatig te controleren op wijzigingen. Alle auteursrechten op de website van het Veteranen Instituut worden door ons voorbehouden. Enkel persoonlijk (niet-commercieel) gebruik van deze website is toegestaan. Onze website kan hyperlinks of verwijzingen naar andere websites bevatten. Wij hebben geen invloed op de inhoud van websites van derde partijen.

2. Privacybeleid

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

 

Via de website van Het Veteraneninstituut (https://www.veteraneninstituut.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het Veteraneninstituut is verwerkingsverantwoordelijke en acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan de hieronder beschreven doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening buiten deze website om, bijvoorbeeld doordat we u telefonisch toezeggen bepaalde zaken voor u te regelen, verstrekken wij u graag specifieke informatie over onze omgang met uw persoonsgegevens in die situaties.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Op verschillende plaatsen in de website vragen wij u persoonsgegevens aan ons te vertrekken. Welke dat zijn en waarom wij dat vragen beschrijven we hieronder.

Veteranenpas & veteranenpas ‘de punt & bovensmilde’

Via onze website kunt u een veteranenpas aanvragen en/of een verzoek indienen om deze te vervangen, namelijk de ‘gewone’ veteranenpas en de veteranenpas ‘de punt & bovensmilde’. Hiervoor verwerken wij gegevens ter uitvoering van de overeenkomst, namelijk om u de veteranenpas en bijbehorende dienstverlening te kunnen leveren. De gegevens die we van u nodig hebben voor de aanvraag van uw veteranenpas zijn:

 • Registratienummer;
 • Geslacht
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Dienstperiode;
 • Krijgsmachtdeel;
 • Pasfoto.

Via de veteranenpas bieden we u de volgende dienstverlening:

 • Recht op bepaalde faciliteiten als teken van erkenning en waardering;
 • Acht maal per jaar het ontvangen van ons veteranenblad Checkpoint;
 • Het bieden van aanbiedingen en kortingen (zoals gratis treinkaarten voor een aantal veteranenevenementen).

U kunt zich voor deze veteranenpas afmelden, door telefonisch contact met ons op te nemen. Zie hiervoor de contactgegevens boven. Op het moment dat u zich afmeldt voor de veteranenpas, verwijderen we ook uw gegevens die we voor dit doeleinde van u verwerken.

Evenementen

Veteranen kunnen zich bij het Veteraneninstituut aanmelden voor verschillende evenementen, zoals de Nationale Veteranendag, de erecouloir op 4 mei en de gemeentelijke veteranendagen. Voor de organisatie van de evenementen deelt het Veteraneninstituut persoonsgegevens met samenwerkende derde partijen.

De volgende partijen ontvangen gegevens van het Veteraneninstituut:

 • Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • Stichting Nederlandse Veteranendag
 • Veteranen Platform
 • Veteranenverenigingen aangesloten bij het Veteranen Platform
 • Gemeentes
 • Ministerie van Defensie

Met de samenwerkende partijen heeft het Veteraneninstituut duidelijke regels vastgesteld over de omgang met de persoonsgegevens.

De volgende gegevens hebben wij nodig voor de organisatie van de evenementen:

 • Naam
 • Registratienummer
 • Missies
 • Geslacht
 • E-mail
 • Telefoonnummer

Mijn Vi

Om gebruik te maken van onze digitale dienstverlening dient u zich eerst te registreren. Hiervoor verwerken wij gegevens ter uitvoering van de overeenkomst, namelijk om u de Mijn Vi omgeving te kunnen bieden en bijbehorende dienstverlening te kunnen leveren. De gegevens die we van u nodig hebben voor de registratie van Mijn Vi zijn:

 • Registratienummer;
 • E-mailadres;
 • Postcode;
 • Woonplaats.

Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens, totdat u zich bij ons uitschrijft. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, en zodat u gebruik kunt maken van onze volgende digitale dienstverlening:

 • Adreswijziging doorgeven;
 • Aanvragen van treinkaarten;
 • Ingaan op uitnodigingen voor reünies;
 • Ingaan op uitnodigingen voor bijzondere evenementen voor veteranen.

Wanneer u gebruik maakt van (een van de bovenstaande vormen van) onze dienstverlening verwerken wij uiteraard meer gegevens van u. Deze gegevens bewaren we enkel zolang als nodig is om deze vorm van dienstverlening aan u te leveren.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en activiteiten. Wij sturen u deze nieuwsbrief maximaal één keer per maand per e-mail toe, en gebruiken hiervoor uw e-mailadres (verplicht) en uw naam (optioneel). Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, wissen wij de gegevens van u die we hiervoor gebruiken.

Treinkaarten

Via mijn Vi, telefonisch of per e-mail kunt u kunt bij ons als veteraan een treinkaart aanvragen. Hiervoor verwerken wij gegevens ter uitvoering van de overeenkomst, namelijk om uw aanvraag te verwerken. De gegevens die we van u nodig hebben voor de aanvraag van uw treinkaart zijn:

 • NAW-gegevens;
 • Registratienummer.

Het Veteraneninstituut bewaart uw gegevens totdat uw treinreis is geweest. Uw factuurgegevens bewaren we maximaal 7 jaar, omdat de Belastingdienst ons dit verplicht. Wij geven uw gegevens verder niet door aan de treinmaatschappij, wij bewaren deze enkel in onze interne administratie.

Zilveren Roos

Via onze website kan er een Zilveren Roos worden aangevraagd. Hiervoor verwerken wij gegevens ter uitvoering van de overeenkomst, namelijk om u de Zilveren Roos te kunnen leveren. De gegevens die we van u nodig hebben voor de aanvraag van de Zilveren Roos zijn:

 • Registratienummer;
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Dienstperiode;
 • Krijgsmachtdeel;
 • Of u reeds eerder een Zilveren Roos heeft aangevraagd;
 • Benoeming relatie voor wie de Zilveren Roos wordt aangevraagd (er zijn hiervoor geen persoonsgegevens van de betreffende persoon nodig, de aanduiding van de relatie is voldoende);
 • Reden voor aanvraag van de Zilveren Roos.

Wij bewaren de gegevens die we van u opvragen in het kader van de Zilveren Roos totdat u bent overleden. Dit doen wij om bij te kunnen houden wie reeds een Zilveren Roos heeft ontvangen, en wie nog recht heeft op een Zilveren Roos.

Foto’s op evenementen

Het Veteraneninstituut organiseert verschillende activiteiten/evenementen voor veteranen. Op deze activiteiten/evenementen worden foto’s gemaakt. Het doel van de foto’s is erkenning en waardering voor veteranen. De grondslag voor de verwerking is gerechtvaardigd belang. Mocht u niet willen dat er foto’s van u worden gemaakt dan kunt u contact met ons opnemen.

Interviewcollectie

De interviewcollectie bestaat uit geluidsopnames van interviews met Nederlandse veteranen die hebben deelgenomen aan een of meer oorlogen, gewapende conflicten of vredesmissies. Veteranen kunnen hiervoor benaderd worden of zichzelf aanmelden. De geïnterviewde kan zelf bepalen of, en zo ja welke restricties worden opgelegd aan het gebruik van het interview. Voor de interviewcollectie worden persoonsgegevens verwerkt op grond van toestemming van de geïnterviewde veteraan. De volgende persoonsgegevens worden verzameld voor de interviewcollectie:

 • Naam
 • Dienstverband
 • Krijgsmachtsdeel
 • Veteranenpasnummer
 • Rang en functie
 • Naam missie/conflict
 • Periode van uitzending

De grondslag voor de opname in en gebruik van de interviewcollectie is toestemming. Het doel van de interviewcollectie is het vergroten van de bekendheid met inzetervaringen en de gevolgen daarvan en – in het verlengde daarvan – het bevorderen van erkenning en waardering voor veteranen. Het Veteraneninstituut bewaart de interviewcollectie zonder einddatum. Op grond van de Veteranenwet en het Veteranenbesluit is de interviewcollectie van grote historische en wetenschappelijke waarde die niet verloren mag gaan.

Wetenschappelijk onderzoek

De minister bevordert de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek op grond van artikel 10 en 16 Veteranenbesluit. Het Veteraneninstituut voert onderzoeken uit op eigen initiatief en in opdracht van het Ministerie van Defensie. Veteranen kunnen worden benaderd per post om mee te doen aan onderzoeken. Wij gebruiken de persoonsgegevens uit ons interne veteranen-bestand alleen voor het benaderen van veteranen, niet voor het uitvoeren van het onderzoek. Mocht u helemaal niet benaderd willen worden, dan kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens bovenaan de pagina.

Veteranen vertellen

Via de website www.veteranenvertellen.nl is het mogelijk om geluidsopnames van interviews te beluisteren. Dit is enkel mogelijk na het aanmaken van een account.

De accountgegevens zijn niet zichtbaar voor het Veteraneninstituut. Er worden ook geen persoonsgegevens verwerkt door het Veteraneninstituut voor de website.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Oud-medewerkers Defensie

Op grond van toestemming verkrijgt het Veteraneninstituut de NAW- gegevens vanuit het Ministerie van Defensie zodra iemand van in werkelijk dienst naar uit werkelijk dienst gaat. De gegevens die wij verkrijgen zijn:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats

De gegevens worden gebruikt om de veteraan een brief te sturen waarin we uitleggen welke diensten we aanbieden en hoe daar gebruik van kan worden gemaakt. Indien u niet in het bezit bent van een veteranenpas en ook niet wilt dat wij uw gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen, zie hiervoor de contactgegevens bovenaan.

Draaginsigne gewonden

Via onze website kan er een formulier worden gedownload dat kan worden ingevuld voor de aanvraag van het Draaginsigne Gewonden. De gegevens die we nodig hebben van de veteraan op wie de aanvraag ziet, zijn:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum, -land en -plaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Veteranenpasnummer;

Over de periode van de verwoning van de veteraan hebben wij de volgende informatie nodig:

 • Rang en functie;
 • Krijgsmachtdeel;
 • Onderdeel/eenheid;
 • Standplaats/inzetgebied;
 • Naam missie/conflict;
 • Periode van uitzending.

Over de verwonding hebben wij de volgende informatie nodig:

 • Oorzaak van de verwonding;
 • Omschrijving, datum en locatie van de verwonding;
 • Gegevens van de getuigen van de verwonding;
 • Gegevens van de directe commandant van de veteraan;
 • Wijze en duur van de behandelingen van de verwonding;
 • Contactgegevens van de huidige behandelaar;
 • Informatie over een eventueel ontvangen militair invaliditeitspensioen;
 • Kopieën van eventuele documenten die u beschikt (zoals een proces verbaal, getuigenverklaring of medische verklaring).

Aanvullend hebben wij van actief dienende militairen de volgende gegevens nodig:

 • Huidige rang;
 • Militair reg. Nr./werknemer ID-nr.;
 • Operationeel commando;
 • Wapen/dienstvak/onderdeel.

Indien het Draaginsigne Gewonden niet wordt aangevraagd door de Veteraan zelf, hebben wij van de aanvrager nog de volgende gegevens nodig:

 • Naam;
 • Rang/titel;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Alle gegevens die wij verwerken in het kader van het Draaginsigne Gewonden worden verwerkt door het Ministerie van Defensie, Het Veteraneninstituut en de leden van de Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden (CADIG). De informatie wordt tussen deze partijen gedeeld op basis van uw toestemming. De gegevens van de aanvrager van het Draaginsigne verwerken wij ter uitvoering van de overeenkomst, namelijk om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast vragen wij ook om uw toestemming voor het verder aanvullen van de gegevens met informatie die beschikbaar is bij betrokken medische instanties, voor zover dit nodig is voor de beoordeling van de aanvraag.

Het Veteraneninstituut bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hebben geen verdere invloed op de gegevensverwerking door het Ministerie van Defensie of de CADIG.

Veteraan in de Klas

Veteraan in de Klas is een educatieprogramma van het Veteraneninstituut. De grondslag voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is de uitvoering van het Veteranenbeleid en met name de erkenning en de waardering van veteranen. Het doel is het inzetten van vrijwilligers voor het educatieve programma. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk met een maximale termijn van twee jaar.

Wat zou jij beslissen?
‘Wat zou jij beslissen?’ is een onderdeel van het educatieve programma Veteraan in de Klas. Via onze website is het mogelijk om dilemma’s te downloaden.

Veteranenportaal

Het Veteranenportaal is een eigen digitale omgeving op het internet voor veteranen. Met het portaal kunnen veteranen met een hulpvraag en die door het Veteranenloket worden begeleid zijn of haar eigen zorgdossier beheren. Het helpt de veteraan regie te nemen over zijn hulpvraag. In het portaal kan de veteraan veilig een eigen medisch dossier aanleggen en apps vinden die het zorgproces ondersteunen. En de veteraan bepaalt zelf wie er in zijn documenten meekijkt. De grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is toestemming. Op onze website is een link te vinden waarmee het mogelijk is om een account te maken voor het Veteranenportaal.

Webformulieren

Via onze website is het mogelijk om verschillende webformulieren in te vullen. De persoonsgegevens die worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het specifieke doel. Wij verwijderen de persoonsgegevens zodra het doel is bereikt. De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst.

Postactieve passen

In opdracht van het Ministerie van Defensie verwerken wij persoonsgegevens voor de verstrekking van postactieven passen. De pas is bestemd voor gewezen militairen, niet zijnde veteraan, en burgerlijke ambtenaren van Defensie die ten minste zes jaar tot het beroeps- of reservepersoneel hebben behoord dan wel een vaste aanstelling als burgerlijk ambtenaar bij Defensie hebben gehad. Met behulp van de pas behouden zij de band met de organisatie waar zij jarenlang deel van uitmaakten. Deze aanvraag dient te worden verzonden naar het voor u van toepassing zijnde Defensieonderdeel.

Dienstslachtofferpas

De dienstslachtofferpas is bedoeld voor werknemers die geen veteraan zijn en tijdens de dienst gehandicapt zijn geraakt. Met deze pas kunt u in binnen- en buitenland aantonen dat u door de uitoefening van de militaire dienst gehandicapt bent geraakt. Voor de vestrekking van de pas verzamelt het Veteraneninstituut persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) om te verifiëren of u in aanmerking komt voor een dienstslachtofferpas.

Zelfhulptest

Op onze website bieden wij een zelfhulptest aan. Deze zelfhulptest kan worden doorlopen door veteranen of door aan hen gerelateerde personen (zoals familieleden, collega’s of een partner). Het doel van deze zelfhulptest is om de veerkracht van de veteraan vast te stellen, tijdig en accuraat de aanwezigheid van klachten te detecteren en de noodzaak voor professionele ondersteuning te onderzoeken en het bieden van het juiste advies en relevante toeleiding in aansluiting hierop. In deze zelfhulptest worden vragen gesteld over wat er is gebeurd, wat de relatie van de veteraan is tot deze gebeurtenis en het gedrag dat naar aanleiding hiervan door de veteraan wordt vertoond. Wanneer u de zelfhulptest doorloopt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Telefoonnummer (optioneel);
 • E-mailadres (optioneel);
 • IP-adres;
 • Antwoorden op vragen in de zelfhulptest;
 • Advies van de zelfhulptest;
 • Cookie ID.

De resultaten van deze test worden op beveiligde servers van het Veteranenloket opgeslagen, en behalve de beheerder van de servers, kan hier niemand zonder uw voorafgaande toestemming bij. De antwoorden en het advies verwerken wij ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten, namelijk het doorlopen van zelfhulptest.

Aan het einde van de zelfhulptest wordt u de mogelijkheid geboden om een herinnering te ontvangen voor het over twee weken nogmaals invullen van de zelfhulptest, om een medewerker van Het Veteranenloket contact met u op te laten nemen, om de antwoorden en het advies naar uzelf toe te sturen, om naar andere mogelijk voor u relevante websites te worden doorverwezen of om de zelfhulptest af te sluiten. Deze gegevens verwerken wij dan verder op basis van uw toestemming. Hierbij hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Herinnering per e-mail of sms:

Als u ervoor heeft gekozen om per e-mail of sms over twee weken nogmaals een herinnering te ontvangen voor het invullen van de zelfhulptest, bewaren we de antwoorden op de zelfhulptest en het advies samen met uw e-mailadres of telefoonnummer nog drie weken nadat u deze aanvraag hebt gedaan (één week nadat we u de herinnering hebben toegestuurd). Dit doen we zodat u over twee weken een deel van de vragen niet nog eens hoeft in te vullen.

 • Mijn antwoorden en advies versturen:

Als u ervoor heeft gekozen om de antwoorden en het advies naar uzelf toe te sturen wissen wij uw antwoorden, advies en het door u hiervoor opgegeven e-mailadres direct nadat de e-mail met uw antwoorden en advies is verzonden.

 • Contact met een medewerker van het Veteraneninstituut:

Wanneer u ervoor kiest om een medewerker van Het Veteranenloket contact met u op te laten nemen, worden aan onze medewerker uw antwoorden en advies toegestuurd samen met uw e-mailadres (verplicht), uw telefoonnummer (optioneel) en verdere inhoud van uw bericht. Uw antwoorden en advies van de zelfhulptest wissen wij in dat geval samen met uw contactgegevens nadat deze medewerker contact met u heeft opgenomen, en uw zorgvraag is afgehandeld.

 • Overige opties:

Als u er enkel voor kiest om naar andere mogelijk voor u relevante websites te worden doorverwezen, of om de zelfhulptest af te sluiten, of als u geen verdere vervolgacties kiest maar enkel de pagina afsluit, worden uw antwoorden en advies meteen hierna gewist.

Checkpoint Online

 • Prikbord Online
  Op onze website is het mogelijk om een oproep te plaatsen door middel van een prikbord bericht. De persoonsgegevens die hiervoor worden verzameld, worden enkel gebruikt voor de uitvoering van het verzoek. Het Veteraneninstituut beoordeelt het bericht en plaatst het bericht op de website. De volgende persoonsgegevens worden verzameld om het verzoek te beoordelen:
 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Trefpunt bericht;
 • Eventuele aanvullend beeldmateriaal.
 • Trefpunt Online
  Op onze website is het mogelijk om je verhaal en foto’s van evenementen te delen met het Veteraneninstituut. Wij beoordelen de content en plaatsen het bericht op de website. De persoonsgegevens die hiervoor worden verzameld, worden enkel gebruikt voor de uitvoering van het verzoek. Bij het plaatsen van de content houden wij rekening met de privacy van anderen op het beeldmateriaal. Het Veteraneninstituut beoordeelt het bericht en plaatst het bericht op de website. De volgende persoonsgegevens worden verzameld om het verzoek te beoordelen:
 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Trefpunt bericht;
 • Eventuele aanvullend beeldmateriaal.

Welke beveiligingsmaatregelen neemt het Veteraneninstituut met betrekking tot persoonsgegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

4. Met welke partijen worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Zo kunnen wij uw gegevens aan gemeenten verstrekken zodat u kunt worden uitgenodigd voor veteranendagen, herdenkingen of andere aan veteranen gerelateerde activiteiten.

Verder kunnen wij uw gegevens verstrekken aan externe dienstverleners die gegevens in onze opdracht verwerken:

 • Externe ICT-dienstverleners;
 • Partijen die voor ons de mailings en drukzaken verzorgen;
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met deze bedrijven hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met uw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

5. Welke cookies gebruiken wij op deze website?

Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw interesses (advertentiecookies);
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies).

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.

De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

 • Google Analytics en Google Tag Manager

Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics en Google Tag Manager kunt u vinden in de Privacy Policy van Google. De gegevens die wij door middel van deze cookies verzamelen worden 26 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.

Advertentiecookies

Naast bovengenoemde cookies maken wij gebruik van de volgende advertentiecookies, om uw online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties:

 • Facebook Pixel (door deze cookie kunnen wij u gepersonaliseerde advertenties tonen, zie voor meer informatie de Privacy Policy van Facebook).
 • Linkedin (door deze cookie kunnen wij u gepersonaliseerde advertenties tonen, zie voor meer informatie de Privacy Policy van Linkedin).

In- en uitschakelen cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Social media buttons
Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze organisaties. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt. Leest u de privacyverklaring van FacebookTwitter, LinkedIn, Youtube en Instagram welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw privacyrechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens bovenaan deze privacy- en cookieverklaring. Op basis van de privacywetgeving heft u verder de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • intrekken van uw toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

6. Hoe gaan wij om met klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.