Home » Disclaimer, Privacy- en Cookieverklaring

De website www.veteraneninstituut.nl is een onderdeel van de Stichting Het Veteraneninstituut, verder te noemen: “Het Vi”. Het Vi staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3018 7277.

Het onderstaande is toepasselijk op iedere webpagina waarin naar deze pagina wordt verwezen en verder op iedere pagina van www.veteraneninstituut.nl (verder te noemen: “website”) waarin niet naar deze pagina wordt verwezen. Door de website te gebruiken, stemt u in met het bepaalde op deze pagina. Deze pagina kan op ieder moment zonder verdere aankondiging gewijzigd worden. Raadpleeg daarom deze pagina regelmatig voor eventuele wijzigingen.

Wie is aansprakelijk voor de de informatie op deze website?

De informatie op deze website is enkel bedoeld als algemene informatie en is slechts indicatief. De informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht en wij spannen ons in de informatie accuraat en up to date te houden door deze te actualiseren dan wel aan te vullen. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er kunnen daarom geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De informatie op deze website kan op ieder moment, zonder aankondiging, worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de op of via deze website aangeboden informatie regelmatig te controleren op wijzigingen.

U bent er zelf verantwoordelijk voor u zich ervan te vergewissen of de op deze website verstrekte informatie voor het door u gewenste doel geschikt en juist is. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie op deze website. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord, virusvrij) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Wij garanderen niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Wie is aansprakelijk voor de de informatie van derden op deze website?

Als er op de website links naar websites van derden zijn weergegeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. Deze links zijn alleen te uwer informatie opgenomen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites die niet door Het Vi zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen op deze website of die verwijzen naar deze website. Indien u een dergelijke link gebruikt, verlaat u deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Is er auteursrecht van toepassing op de informatie op deze website?

Alle auteursrechten worden door ons voorbehouden en enkel persoonlijk (niet-commercieel) gebruik van deze website is toegestaan.

Welke eisen stellen wij aan het verwerken van persoonsgegevens?

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Via de website van Het Veteraneninstituut (https://www.veteraneninstituut.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het Veteraneninstituut acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Het Veteraneninstituut is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan de hieronder beschreven doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening buiten deze website om, bijvoorbeeld doordat we u telefonisch toezeggen bepaalde zaken voor u te regelen, verstrekken wij u graag specifieke informatie over onze omgang met uw persoonsgegevens in die situaties.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Op verschillende plaatsen in de website vragen wij u persoonsgegevens aan on s te vertrekken. Welke dat zijn en waarom wij dat vragen beschrijven we hieronder.

Veteranenpas & veteranenpas ‘de punt & bovensmilde’

Via onze website kunt u een veteranenpas aanvragen en/of een verzoek indienen om deze te vervangen, namelijk de ‘gewone’ veteranenpas en de veteranenpas ‘de punt & bovensmilde’. Hiervoor verwerken wij gegevens ter uitvoering van de overeenkomst, namelijk om u de veteranenpas en bijbehorende dienstverlening te kunnen leveren. De gegevens die we van u nodig hebben voor de aanvraag van uw veteranenpas zijn:

 • Registratienummer;
 • Geslacht
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Dienstperiode;
 • Krijgsmachtdeel;
 • Pasfoto.

Via de veteranenpas bieden we u de volgende dienstverlening:

 • recht op bepaalde faciliteiten als teken van erkenning en waardering;
 • acht maal per jaar het ontvangen van ons veteranenblad Checkpoint;
 • het bieden van aanbiedingen en kortingen (zoals gratis treinkaarten voor een aantal veteranenevenementen).

U kunt zich voor deze veteranenpas afmelden, door telefonisch contact met ons op te nemen. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan. Op het moment dat u zich afmeldt voor de veteranenpas, verwijderen we ook uw gegevens die we voor dit doeleinde van u verwerken.

Evenementen

Veteranen kunnen zich bij het Veteraneninstituut aanmelden voor verschillende evenementen, zoals de Nationale Veteranendag, de erecouloir op 4 mei en de gemeentelijke veteranendagen. Voor de organisatie van de evenementen deelt het Veteraneninstituut persoonsgegevens met samenwerkende derde partijen.

De volgende partijen ontvangen gegevens van het Veteraneninstituut:

 • Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • Stichting Nederlandse Veteranendag
 • Veteranen Platform
 • Veteranenverenigingen aangesloten bij het Veteranen Platform
 • Gemeentes
 • Ministerie van Defensie

Met de samenwerkende partijen heeft het Veteraneninstituut duidelijke regels vastgesteld over de omgang met de persoonsgegevens.

De volgende gegevens hebben wij nodig voor de organisatie van de evenementen:

 • Naam
 • Registratienummer
 • Missies
 • Geslacht
 • E-mail
 • Telefoonnummer

Mijn Vi

Om gebruik te maken van onze digitale dienstverlening dient u zich eerst te registreren. Hiervoor verwerken wij gegevens ter uitvoering van de overeenkomst, namelijk om u de Mijn Vi omgeving te kunnen bieden en bijbehorende dienstverlening te kunnen leveren. De gegevens die we van u nodig hebben voor de registratie van Mijn Vi zijn:

 • Registratienummer;
 • E-mailadres;
 • Postcode;
 • Woonplaats.

Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens, totdat u zich bij ons uitschrijft. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, en zodat u gebruik kunt maken van onze volgende digitale dienstverlening:

 • adreswijziging doorgeven;
 • aanvragen van treinkaarten;
 • ingaan op uitnodigingen voor reünies;
 • ingaan op uitnodigingen voor bijzondere evenementen voor veteranen.

Wanneer u gebruik maakt van (een van de bovenstaande vormen van) onze dienstverlening verwerken wij uiteraard meer gegevens van u. Deze gegevens bewaren we enkel zolang als nodig is om deze vorm van dienstverlening aan u te leveren.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en activiteiten. Wij sturen u deze nieuwsbrief maximaal één keer per maand per e-mail toe, en gebruiken hiervoor uw e-mailadres (verplicht) en uw naam (optioneel). Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, wissen wij de gegevens van u die we hiervoor gebruiken.

Treinkaarten

Via mijn Vi, telefonisch of per e-mail kunt u kunt bij ons als veteraan een treinkaart aanvragen. Hiervoor verwerken wij gegevens ter uitvoering van de overeenkomst, namelijk om uw aanvraag te verwerken. De gegevens die we van u nodig hebben voor de aanvraag van uw treinkaart zijn:

 • NAW-gegevens;
 • Registratienummer.

Het Veteraneninstituut bewaart uw gegevens totdat uw treinreis is geweest. Uw factuurgegevens bewaren we maximaal 7 jaar, omdat de Belastingdienst ons dit verplicht. Wij geven uw gegevens verder niet door aan de treinmaatschappij, wij bewaren deze enkel in onze interne administratie.

Zilveren Roos

Via onze website kan er een Zilveren Roos worden aangevraagd. Hiervoor verwerken wij gegevens ter uitvoering van de overeenkomst, namelijk om u de Zilveren Roos te kunnen leveren. De gegevens die we van u nodig hebben voor de aanvraag van de Zilveren Roos zijn:

 • Registratienummer;
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Dienstperiode;
 • Krijgsmachtdeel;
 • Of u reeds eerder een Zilveren Roos heeft aangevraagd;
 • Benoeming relatie voor wie de Zilveren Roos wordt aangevraagd (er zijn hiervoor geen persoonsgegevens van de betreffende persoon nodig, de aanduiding van de relatie is voldoende);
 • Reden voor aanvraag van de Zilveren Roos.

Wij bewaren de gegevens die we van u opvragen in het kader van de Zilveren Roos totdat u bent overleden. Dit doen wij om bij te kunnen houden wie reeds een Zilveren Roos heeft ontvangen, en wie nog recht heeft op een Zilveren Roos.

Welke beveiligingsmaatregelen neemt het Veteraneninstituut met betrekking tot persoonsgegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Mogen wij uw persoonsgegevens publiceren?

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet zonder uw specifieke toestemming.

Geven wij uw persoonsgegevens ook aan derden door?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Zo kunnen wij uw gegevens aan gemeenten verstrekken zodat u kunt worden uitgenodigd voor veteranendagen, herdenkingen of andere aan veteranen gerelateerde activiteiten.

Bij de hierboven beschreven doeleinden van de verwerking van uw gegevens hebben wij aangegeven met welke specifieke partijen wij uw gegevens voor deze specifieke doeleinden kunnen delen. Verder kunnen wij uw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:

 • Externe ICT-dienstverleners;
 • Partijen die voor ons de mailings en drukzaken verzorgen;
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met deze bedrijven hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met uw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

Welke cookies gebruiken wij op deze website?

Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw interesses (advertentiecookies);
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies).

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.

De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

 • Google Analytics en Google Tag Manager

Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics en Google Tag Manager kunt u vinden in de Privacy Policy van Google. De gegevens die wij door middel van deze cookies verzamelen worden 26 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.

Advertentiecookies

Naast bovengenoemde cookies maken wij gebruik van de volgende advertentiecookies, om uw online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties:

 • Facebook Pixel (door deze cookie kunnen wij u gepersonaliseerde advertenties tonen, zie voor meer info de Privacy Policy van Facebook).

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw privacyrechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Op basis van de privacywetgeving heft u verder de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • intrekken van uw toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Wanneer het bijvoorbeeld gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Hoe gaan wij om met klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze disclaimer, privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Stichting Het Veteraneninstituut

Willem van Lanschotlaan 1
3941XV Doorn

info@veteraneninstituut.nl

088-3340050

KvK 30187277

Toepasselijk recht

Op deze website en de pagina is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze pagina zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.