5 november 2020
Home Nieuws Presentje voor veteranen

Presentje voor veteranen

Overgebleven geld van Veteranendag wordt besteed aan erkenning en waardering voor veteranen.

Foto: Frank van Beek, Nederlandse Veteranendag

Door de coronacrisis vond dit jaar een sobere uitvoering plaats van de Nederlandse Veteranendag. Hierdoor is minder geld uitgegeven dan gepland. Besloten is de overgebleven € 680.000 uit te geven aan andere vormen van maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen. Zo krijgen alle geregistreerde veteranen een presentje om hen een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. Dit initiatief gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie van kamerlid John Kerstens.

Voor de besteding van het geld werden grote veteranenorganisaties, zoals het Veteraneninstituut en het Veteranenplatform, gevraagd om voorstellen te doen. Ook de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht in zijn rol van Inspecteur der Veteranen werkte mee. Dit leverde naast het presentje de volgende lijst op:

  • De aanschaf van een veteranenvlag en een 1e uitgifte hiervan aan overheidsinstellingen, zoals gemeenten, ministeries en veteranenorganisaties.
  • Een bijdrage aan het project ‘vernoemen van bruggen en viaducten’. Het veteranenplatform steunt dit initiatief. De eerste 7 bruggen en viaducten kregen  dit jaar de naam van een omgekomen militair . De komende 2 jaar worden nog eens 50 bruggen en viaducten worden vernoemd naar gesneuvelde militairen.
  • Een tegemoetkoming in de kosten van activiteiten die veteranen organiseren in bijvoorbeeld veteranenontmoetingscentra en inloophuizen. .
  • De aanschaf van een kledingpakket voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het educatieve programma ‘Veteraan in de klas’.
  • Een eenmalige bijdrage aan de Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. Hiermee wordt een fonds ingericht om grafstenen te betalen voor veteranen die daar begraven liggen.