Home » Nieuws » Overall aan en gáán! 8 april 2019

Zaterdag 6 april vond de eerste thuisfrontontmoetingsdag plaats van 2019. Met ruim vijftig thuisfronters was het een zeer gezellige dag. Naast het samenzijn en uitwisselen van persoonlijke verhalen kon het thuisfront dit keer ook ervaren hoe het is om zélf het militaire pak aan te hebben…

Aandacht voor veteraan én thuisfront
De ontmoetingsdag ging van start op het Veteraneninstituut (Vi) in Doorn. Het ochtendprogramma stond namelijk geheel  in het teken van ‘Ontmoet het Veteraaninstituut’.  Middels vier interactieve presentaties leerden de thuisfronters de belangrijkste werkzaamheden van het Vi kennen en konden zij al hun vragen stellen. Van het Veteranenloket tot Veteraan in de Klas; het kwam allemaal aan bod. Op velen maakte vooral de bijeenkomst met de geestelijk verzorger en de kennismaking met het educatief programma ‘Veteraan in de Klas’ indruk. Aan het eind van de ochtend was de belangrijkste uitkomst voor het thuisfront dat zowel ‘hun’ veteraan als zijzelf bij het Vi terecht kunnen.

Voorwaarts-Mars
Na de lunchpauze vertrok de groep richting Landgoed Beukenrode, waar oud-beroepsmilitairen van het Korps Mariniers en de Koninklijke Landmacht hen opwachtten om terug te gaan in de tijd: de tijd van de dienstplicht! Met een legeroverall en veldpet werd iedereen in het groen gehuld.

Tijd om te wennen aan het militaire tenue was er niet; de gehele groep moest direct aantreden voor het appél, gevolgd door een korte –maar krachtige!-  les militaire exercitie. Met een vijftig man sterke groep was het voor de thuisfronters een uitdaging om strak in het gelid te staan, maar ze herpakten zich snel en voerden uiteindelijk keurig de orders uit.

Het veld in
Na het aantreden begon het échte werk, waar het aankwam op inzicht en vaardigheid: een katapult bouwen, schieten met een luchtdrukgeweer én op veldverkenning. Het thuisfront liet zich niet kennen en ging vol enthousiasme de uitdaging aan. Hoewel het ene onderdeel lastiger bleek dan het andere, werd het gehele militaire programma succesvol doorlopen. Zo kwam de dienstplicht tot een eind en bewezen de thuisfronters dat zij ook aan het front hun mannetje zouden kunnen staan!

De volgende thuisfrontdag is op zaterdag 5 oktober 2019. Kom je ook? Meld je nu aan!