Home » Over Vi » Partnerinformatie

Het Veteraneninstituut (Vi) is niet de enige organisatie die zich bezighoudt met het welzijn van veteranen en hun omgeving. Elke dag werkt het Vi samen met partners om het optimale resultaat te behalen op het gebied van erkenning, waardering en nazorg voor en kennis over veteranen. Hieronder vindt onze partnerinformatie.

 

checkpTijdschrift Checkpoint is hét blad voor en over veteranen. In dit 64 pagina’s tellende maandblad vindt u informatie over verschillende missies, ervaringen van veteranen, het laatste nieuws en diverse achtergrondverhalen over militaire missies vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden.

veteranendag450-1Het Nationaal Comité Veteranendag bevordert maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen, ingezet in dienst van de vrede.

footer-vp

De belangrijkste doelstelling is het gezamenlijk behartigen van Nederlandse veteranen. Steeds meer veteranenverbanden sluiten zich aan bij het VP, inmiddels al meer dan 45. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 70.000 individuele veteranen.

BNMO

De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) is de belangenorganisatie voor beschadigde (ex)militairen en hun gezinnen. De vereniging geeft juridische bijstand, is gesprekspartner van onder meer het Ministerie van Defensie, organiseert regionale activiteiten, brengt het magazine de Kareoler uit en verzorgt in samenwerking met Stichting de Basis activiteiten.

ABP

ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheid en onderwijs. Onze 2,8 miljoen deelnemers kunnen rekenen op vervangend inkomen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

footer-lzv

Twaalf kwalitatief hoogwaardige zorginstellingen, waaronder drie van Defensie, werken samen onder de noemer van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Door deze nieuwe, centraal gecoördineerde opzet, staan de veteraan en zijn directe verwanten direct in middelpunt, zoals het ook hoort.

404289_301535263232748_514079924_n

De Basis verzorgt dienstverlening na ingrijpende ervaringen voor mensen uit de wereld van ambulance, brandweer, defensie, openbaar vervoer en politie.

footer-mindef

Het ministerie van Defensie bestaat uit 7 organisatiedelen. De 4 krijgsmachtdelen zorgen ervoor dat de militairen en het materieel klaar zijn voor inzet.

NIMHHet Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het gaat om de geschiedenis van de Nederlandse strijdkrachten in de periode van de Tachtigjarige Oorlog tot nu. Het NIMH beheert een unieke militair-historische collectie en maakt deze toegankelijk voor een breed publiek. Daarnaast publiceert het instituut wetenschappelijke studies. En verzorgt het onderwijs en lezingen.nationaal_comite_4_en_5_meiHet Nationaal Comité 4 en 5 mei is op 27 november 1987 bij Koninklijk Besluit ingesteld. De belangrijkste taken zijn richting, inhoud en vorm geven aan herdenken en vieren: 4 en 5 mei.

NIOD

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is sinds 2010 de naam van een Nederlands instituut voor de bestudering van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en hedendaagse genociden.

20140312 vfonds logo nieuw open

Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Het vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor alle personen die betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties.

Logo OH

Stichting Onbekende Helden is een organisatie ontstaan vanuit het bedrijfsleven als praktische uiting van waardering voor onze veteranen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid. In een speciale app staan vacatures, kortingen en voordelen die veteranen bij organisaties krijgen. De applicatie is via de zoekterm ‘onbekende helden’ in IOS en Android te downloaden.