Home » Over Vi » Achtergrond

Nederlandse militairen zijn sinds de Tweede Wereldoorlog wereldwijd ingezet voor vrede en veiligheid. In de afgelopen decennia bleek dat een deel van deze militairen nazorg behoefde, waardoor  het thema ‘zorg voor veteranen’ op de overheidsagenda verscheen.

Met de komst van de nota Zorg voor veteranen in samenhang van Defensieminister Ter Beek startte een nieuw veteranenbeleid. In 1991 werd de Stichting Dienstverlening Veteranen opgericht als uitvoerder van het veteranenbeleid.

Opening Veteraneninstituut

Eind jaren negentig bleek dat er onder veteranen een sterkte behoefte was aan een herkenbaar instituut voor veteranenzorg. Het Veteraneninstituut was een feit. Op 10 mei 2000 opende toenmalig minister-president Kok, in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard, het Veteraneninstituut. Dit gebeurde door een vleugel toe te voegen aan de gebouwen van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO) in Doorn. De samenwerking tussen het ministerie van Defensie en de BNMO werd hiermee bevestigd.

Goede zaak zij komen op voor de veteranen en je blijft contact houden met collega’s.

Samenwerking met De Basis

Vervolgens is de uitvoeringsorganisatie van de BNMO – het vroegere BNMO-Centrum – opgegaan in de Stichting De Basis. De samenwerking met De Basis leverde meerwaarde op de gebieden zorg, maatschappelijke waardering en dienstverlening voor en aan veteranen. Daarnaast vormde het Veteraneninstituut voor veteranen en andere belangstellenden een centraal aanspreekpunt voor al hun vragen en problemen. In 2003 werd, als juridische structuur, de Stichting Het Veteraneninstituut (SVi) opgericht. Hierin werden de publieke diensten en instellingen samengevoegd die uitvoering geven aan het door het ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid. In combinatie met De Basis vormde de SVi het overkoepelende Veteraneninstituut. In 2010 is de participatie van de Stichting de Basis in het Veteraneninstituut beëindigd.

Taken Veteraneninstituut

Het Veteraneninstituut is er om de samenwerking te bevorderen tussen alle partijen die betrokken zijn bij het beleid en de zorg voor veteranen. Het ministerie stelt het beleid vast en geeft daarmee ook de kaders voor de veteranenzorg. Het Veteraneninstituut onderhoudt intensief contact met veteranenorganisaties, hulpverleningsinstellingen en maatschappelijke organisaties.