Home » Ontmoeten » Veteranendag

Veteranen worden namens de Nederlandse samenleving ingezet in oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Daarmee heeft Nederland sinds 1940 ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies. Tijdens de verschillende veteranendagen georganiseerd door de (lokale) samenleving, tonen de samenleving en de Nederlandse overheid hun erkenning en begrip.

Nederlandse Veteranendag

Elk jaar op de laatste zaterdag van de maand juni is de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Een defilé in de binnenstad van Den Haag en een manifestatie op het Malieveld zijn het decor voor deze dag. Sinds 2005 is de Nederlandse Veteranendag dé dag waarop de samenleving in brede zin haar erkenning en waardering voor het werk van veteranen uitdrukt.

In 2019 vindt de Nederlandse Veteranendag plaats op zaterdag 29 juni. Meer over de Nederlandse Veteranendag en het programma is te lezen op de website.

Bent je veteraan en wil je meelopen in het Defilé op de Nederlandse Veteranendag? Lees hier hoe je hiervoor kunt aanmelden.

Veteranendag1

Krijgsmacht Veteranendagen

Net als voorgaande jaren organiseren de diverse krijgsmachtdelen een Veteranendag waarop de veteranen van de eigen krijgsmachtdeel worden uitgenodigd. De data van de veteranendagen voor 2018 zijn als volgt:

  • Koninklijke Marine: de KM organiseerde een Saamhorigheidsdag op donderdag 12 juli 2018 in Den Helder
  • Koninklijke Landmacht: organiseert geen veteranendag
  • Koninklijke Luchtmacht: de KLu organiseerde een veteranendag op woensdag 12 september 2018 in Eindhoven (vliegbasis)
  • Koninklijke Marechaussee: de KMar organiseerde een veteranendag op vrijdag 5 oktober 2018 in Apeldoorn

Lokale Veteranendagen

In navolging op de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag organiseren steeds meer gemeenten een lokale variant van de veteranendag. Hiermee laat de gemeente van dichtbij zien dat ook zij waardering hebben voor het risicovolle werk dat veteranen verrichten in opdracht van de Nederlandse Samenleving. Uit onderzoek van het Veteraneninstituut (Vi) blijkt dat veteranen vinden dat lokale Veteranendagen bijdragen aan maatschappelijke erkenning van veteranen. Lokale Veteranendagen geven veteranen het gevoel dat zij gewaardeerd worden en zijn daarmee erg belangrijk. In 2014 organiseerden ongeveer 300 gemeenten een lokale veteranendag. Een overzicht van de bij het Veteraneninstituut (Vi) bekende lokale veteranendagen staat in de agenda op de website van het Vi.

 

Elk jaar organiseert het Vi in samenwerking met de Nederlandse Veteranendag en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een jaarlijkse inspiratiebijeenkomst. Dit symposium biedt gemeenten ondersteuning en inspiratie bij het organiseren van eigen veteranenactiviteiten. Klik hier voor tips en inspiratie voor de organisatie van een lokale veteranendag.

Agenda1

 

 

Aanjager afbeelding

Staat uw reünie, herdenking, veteranendag of symposium niet in de agenda? Geef het door en het wordt geplaatst.

Telefoon: 088 334 00 00
E-mail: activiteiten@veteraneninstituut.nl

Organiseert u ook een lokale veteranendag? Lees dan vooral verder voor tips en informatie!