Titel Samenvatting Auteur Jaar
Dagbladmonitor Veteranen 2017-2018 Onderzoek naar de berichtgeving over veteranen, uitzendingen en Defensie in Nederlandse dagbladen in de periode augustus 2017 tot en met juli 2018. Jessica Cozzi, Melanie Dirksen en Marjolein van der Werf 2020
Veteranenmonitor 2019 Onderzoek naar de perceptie van het Nederlands publiek (15-75 jaar) van veteranen en de Nederlandse Veteranendag. Motivaction 2019
Onderzoek: Alles rustig aan het thuisfront? Onderzoek onder thuisfronters van veteranen die niet meer in dienst zijn. Veteraneninstituut 2018
Veteranenmonitor 2018 Onderzoek naar de perceptie van het Nederlands publiek (15-75 jaar) van veteranen en de Nederlandse Veteranendag Motivaction 2018
Tabellenboek ‘Alles rustig aan het thuisfront?’ Een onderzoek naar de behoefte aan erkenning, waardering en ondersteuning onder het thuisfront van post-actieve veteranen. Veteraneninstituut 2018
Kerngegevens veteranen 2018 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Veteraneninstituut. Veteraneninstituut 2018
Kerngegevens veteranen 2016 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Veteraneninstituut. Melanie Dirksen 2017
Onderzoekswijzer inventarisatie onderzoek maatschappelijke erkenning Veteranen Een inventarisatie van het onderzoek naar maatschappelijke erkenning voor veteranen. Bijkerk, R. en Elands M. 2017
Kerngegevens veteranen 2017 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Veteraneninstituut. Veteraneninstituut 2017
Kerngegevens veteranen 2015 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Melanie Dirksen 2016
Jaarverslag 2015 Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten … Veteraneninstituut 2016
Nederlanders aan het woord: Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2016 Hoeveel waardering hebben Nederlanders voor veteranen en wat voor beeld hebben zij van hen? Ministerie van Defensie 2016
Dagbladmonitor Veteranen 2015-2016 Onderzoek naar berichtgeving over veteranen in de Nederlandse dagbladen. Angelique van Tilburg 2016
Factsheet ‘Veteranen met een missie’ Lees hier over veteranen die humanitaire projecten opzetten in het buitenland. Veteraneninstituut 2015
10 tips voor het organiseren van een lokale veteranendag! Donderdag 22 januari was een groep van ongeveer vijftig Nederlandse gemeenten te gast bij het Veteraneninstituut en liet zich informeren … Veteraneninstituut 2015
Factsheet ‘Interviewcollectie Nederlandse Veteranen’ Wat voor interviews zijn er te vinden in het Interviewproject Nederlandse Veteranen van het Veteraneninstituut? Veteraneninstituut 2015
Jaarverslag 2014 Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2014. Veteraneninstituut 2015
Checkpoint artikel: Uitreiking van het draaginsigne Nobelprijs in Havelte Het Nobelprijsinsigne is er eindelijk. Wat betekent dit insigne voor degenen die hem mogen ontvangen? Dit Checkpointartikel geeft een antwoord … Yvon de Reuver 2015
Nederlanders aan het woord – Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2015 De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag. TOS 2015
Komt veteraan zijn met de jaren? Dit Checkpointartikel bevat een samenvatting van het onderzoek Kerngegevens 2014. In dit onderzoek staat de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi centraal. Yvon de Reuver 2015
Hoe zien Nederlanders de veteraan? In dit Checkpointartikel staat een samenvatting van het opinieonderzoek dat Defensie, de stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut hebben gehouden onder de Nederlandse bevolking in de afgelopen jaren. Het beschrijft het beeld dat Nederlanders hebben van 'de veteraan'. Jacco Duel 2015
Veteranennota 2015 – nota en brief In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de … Ministerie van Defensie 2015
Veteranennota 2014 – bijlage Bij de Veteranennota 2014 verscheen een bijlage met een overzicht van allerlei initiatieven op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen die niet tot het officiële beleid behoren. Ministerie van Defensie 2015
Factsheet ‘Veteraneninstituut’ De Stichting het Veteraneninstituut neemt een groot deel van de uitvoering van het veteranenbeleid voor zijn rekening. Het streeft drie doelstellingen na. De eerste heeft betrekking op zorg, de tweede op maatschappelijke erkenning en waardering en de derde op kennis en onderzoek. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Veteranenbeleid’ Het Veteranenloket en de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag zijn voorbeelden van de uitvoering van het veteranenbeleid. Lees wat er nog meer wordt gedaan om een goede invulling te geven aan het veteranenbeleid. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Maatschappelijke waardering’ Lees wat er gedaan wordt om maatschappelijke waardering voor veteranen te stimuleren en in hoeverre dat tot nog toe zijn vruchten afwerpt. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Decoraties’ Lees meer over de toekenningsprocedure van decoraties en bekijk een overzicht van de verschillende decoraties die de Nederlandse overheid aan militairen toekent. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Publieke opinie over veteranen’ Sinds 2000 laat het Veteraneninstituut jaarlijks onderzoek doen naar de maatschappelijke opvattingen over veteranen en veteranenthema’s, waarbij een deel van de vragen telkens terugkeert. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Nederlandse Veteranendag’ De Nederlandse Veteranendag wordt jaarlijks op de laatste zaterdag van juni gehouden. Lees over de toegenomen waardering van veteranen voor deze dag en het belang dat de gemiddelde Nederlander hecht aan de Nederlandse Veteranendag. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Monumenten’ Een monument is niet alleen een eerbetoon aan de omgekomen militairen, maar heeft ook een duidelijke functie in het bredere proces van zingeving. Lees over de verschillende soorten monumenten, aan welke missie(s) zij herinneren en welke herdenkingen bij monumenten plaatsvinden. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Veteranenstatus’ Lees hier wie veteraan is en hoe de veteranenstatus tot stand is gekomen. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Veteranen over waardering en beleid’ Door middel van vragenlijsten is door de Universiteit Utrecht en het Veteraneninstituut gepeild in hoeverre veteranen zich gewaardeerd voelen, hoe zij oordelen over het veteranenbeleid en wat voor wensen zij nog hebben wat betreft erkenning en waardering. Veteraneninstituut 2014
Nederlanders aan het woord – Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag. TOS 2014
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2014 De gezelligheid op het Malieveld, het defilé door drukbezocht Den Haag en de plechtigheid in de Ridderzaal: alles valt goed in de smaak bij de aanwezige veteranen. Yvon de Reuver 2014
Factsheet ‘Wensen en behoeften’ Welke wensen en behoeften hebben veteranen wat betreft het contact met andere veteranen, erkenning en waardering, zorg en ondersteuning en informatie? Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Draaginsigne Gewonden’ Wat zijn de criteria voor het toekennen van een Draaginsigne Gewonden? Hoe vaak is het insigne tot nu toe toegekend? Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Veteranen & Media’ Lees hier meer over de aandacht die in de media wordt geschonken aan veteranen. Wat is de toonzetting en de thematiek van deze berichten? Veteraneninstituut 2014
Kerngegevens veteranen 2014 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Dit jaar was de bruikbaarheid van militaire werk- en uitzendervaring bij het vinden en vervullen van werk na de militaire dienst een extra thema. Jacco Duel & Yvon de Reuver 2014
Factsheet ‘Veteraan in de Klas’ Lees hier meer over het educatief programma 'Veteraan in de Klas', waarbij een veteraan zijn verhaal vertelt aan leerlingen vanaf groep zeven. Veteraneninstituut 2014
5 sollicitatietips voor veteranen Solliciteren blijft lastig. Voor iedereen. Nog lastiger is het als je voor het eerst gaat solliciteren naar een ‘gewone’ baan. Vijf sollicitatietips voor veteranen. Veteraneninstituut 2014
Onderzoek veteranenbegraafplaats Het Veteraneninstituut heeft eind 2012 een breder onderzoek verricht naar de wensen die veteranen hebben ten aanzien van hun uitvaart. Op … A. Luiten & Jos Groen, Martin Elands 2014
5 tips om als veteraan te slagen op de arbeidsmarkt Officier Logistiek op je cv zetten en er dan vanuit gaan dat ze je wel snappen. Eén van de fouten die veteranen maken bij een zoektocht naar een baan. 5 tips om wél te slagen. Nico van Dam 2014
Veteranenbesluit Op de tiende Nederlandse Veteranendag werd het Veteranenbesluit - en daarmee ook de Veteranenwet - van kracht. Het Veteranenbesluit regelt de uitvoering van de Veteranenwet die de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties regelt. Staatsblad 2014
Veteranenmonitor 2013 Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2013. Blauw Research 2013
Veteranenpanel arbeidsmarkt Wat was de eerste baan die veteranen vonden na dienstverlaten? Wat was de rol van Defensie hierbij? En hoe hebben veteranen de verdere loopbaan ervaren? Blauw Research 2013
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2013 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2013 ervaren? Waarom gingen ze wel of niet naar Den Haag op deze dag? Wat valt er nog te verbeteren aan de dag? Yvon de Reuver 2013
Veteranendagen Dagbladmonitor 2012 Alle krantenartikelen die het woord veteranendag(en) bevatten in de vijf grootste landelijke en de vijf grootste regionale dagbladen zijn onderzocht op omvang, hoofdonderwerp, onderwerplabel, soort veteranendag. Yvon de Reuver 2013
Veteranenbeleid & Waardering – opvattingen van Nederlandse veteranen Welk belang hechten veteranen aan (onderdelen van) het veteranenbeleid? Hoe oordelen zij hierover? En in welke mate voelen veteranen zich gewaardeerd voor hun militaire inzet? Jos Groen et al 2013
Veteranenmonitor 2012 Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2012. Blauw Research 2012
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2012 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2012 ervaren? Gingen zij ook naar een lokale veteranendag? Vinden zij dat de dag bijdraagt aan meer erkenning en waardering? Yvon de Reuver 2012
Veteranenwet In 2012 werd de Veteranenwet aangenomen. De wet regelt de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. De wet werd van kracht op de tiende Nederlandse Veteranendag in 2014. Staatsblad 2012
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2011 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag in 2011 ervaren? Waren zij aanwezig in Den Haag of volgden ze dag in de media? Yvon de Reuver 2011
Veteranenpanel Erkenning en Zorg: opvattingen, wensen en behoeften van veteranen Dit is de eerste peiling van het veteranenpanel. De eerste resultaten zijn veelbelovend en leveren een schat aan informatie op. Michaela Schok et al 2011
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2010 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2010 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag? Jos Groen & Jos Weerts 2010
Veteranen: ervaren erkenning en waardering In hoeverre voelen veteranen zich erkend en gewaardeerd? Wat vinden zij van het veteranenbeleid? Joyce Motshagen 2010
Veteranenmonitor 2009 Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2009. Blauw Research 2009
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2009 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2009 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag? Patricia Huls- van Zijl & Yvon de Reuver 2009
Veteranenmonitor 2008 Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2008. Blauw Research 2008
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2008 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2008 ervaren? Patricia Huls- Van Zijl & Gerrie Koops 2008
Dutch veterans in public opinion and press This article gives an overview of publicity and public images surrounding the armed forces, veterans and Veterans Day. Gielt Algra et al 2007
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2007 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2007 ervaren? Patricia Huls- van Zijl & C. Harreveld 2007
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2006 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2006 ervaren? Patricia Huls- van Zijl & J.E. Eefting 2006
Het imago van Nederlandse veteranen na WO2 Artikel over het imago van de veteraan door de jaren heen, gepubliceerd in Carré, tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging. Martin Elands 2005
Herdenken of eren Checkpoint-artikel over herdenken en eren van gevallen militairen in verschillende landen en in verschillende tijdsperioden. Gielt Algra 2005
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2005 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de allereerste Nederlandse Veteranendag in 2005 ervaren? Patricia Huls- van Zijl 2005
Shifting images. The public image of Dutch veterans, past and present. Paper gepubliceerd ter gelegenheid van en gepresenteerd op de Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (IUS) in 2005. Gielt Algra & Martin Elands Gielt Algra & Martin Elands 2005
Inventarisatieonderzoek relevant voor veteranenzorg en –beleid Dit document geeft een overzicht van alle afgeronde en nog lopende onderzoeken naar veteranenbeleid in Nederland C.J.M. Molenschot 2004
De pasta verdrijft de rijsttafel – Kenmerken, wensen en behoeften van jonge veteranen Artikel over veranderingen binnen de veteranenpopulatie gepubliceerd in Carré, tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging. Gielt Algra & Joanne Mouthaan 2003
Wat willen jonge veteranen? Wat beweegt jonge veteranen? Welke wensen en behoeften hebben zij als gevolg van hun deelname aan een vredesmissie en nu hun diensttijd bij het Ministerie van Defensie erop zit? Joanne Mouthaan 2001 - 2002
Veteranennota 1990 In 1990 verscheen de eerste veteranennota. Lees hier de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Lees hier ook de toelichting van de minister op de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Ministerie van Defensie 1990
5 handige tips voor een spreekbeurt over veteranen! Zit je in groep 7/8 en geef jij binnenkort een spreekbeurt? Ben jij op zoek naar een supercool onderwerp? Geef … Veteraneninstituut 2014