Home Onderzoek Overige informatiecentra

Overige informatiecentra

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Het NIMH is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van Nederlandse militaire geschiedenis. Het instituut voorziet de Defensietop op ieder gewenst moment van beleidsadviezen, verzorgt lezingen en onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten, publiceert wetenschappelijke studies, beheert een unieke militair-historische collectie en maakt de aanwezige kennis en het audiovisuele bezit toegankelijk voor een breed publiek.

Website van het NIMH

Veteranenlandgoed Vrijland

Het Veteranenlandgoed Vrijland aan de Hoenderloseweg in Schaarsbergen is een plek van bezinning, voor iedereen open en toegankelijk. Door het park van ongeveer 70 hectare loopt een wandelroute. Langs de paden staan informatiepanelen die de bezoeker een beeld geven van de inzet en offers van Nederlandse militairen tijdens de vele conflicten en vredesmissies waarbij de Nederlandse krijgsmacht sinds 1940 betrokken is geweest. Ook is op het landgoed een ereveld ingericht waar de as van veteranen (en hun naasten) kan worden verstrooid.

Website van Veteranenlandgoed Vrijland

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is een kennis- en informatiecentrum over oorlog en grootschalig geweld in de twintigste en eenentwintigste eeuw. De bibliotheek van het NIOD in Amsterdam is vrij toegankelijk. In de studiezaal zijn de belangrijkste toegangen tot de archiefcollecties voor iedereen ter inzage. Restricties gelden alleen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de privacy. Zelf kopiƫren van archiefstukken is niet toegestaan; dit kan op aanvraag door de reproductieafdeling gebeuren.

Website NIOD

Bibliotheek Cogis

Cogis is een landelijk kenniscentrum voor informatieverstrekking, dienstverlening, kennisoverdracht en onderzoek, op het gebied van de gevolgen van vervolging, oorlog en geweld. De Bibliotheek Cogis in Diemen bevat onder andere databanken van boeken, artikelen en videobanden.

Website van cogis