Home » Nieuws » Ombudsman: Aantal klachten van veteranen toegenomen in 2017 5 april 2018

Vorige week publiceerde de Nationale Ombudsman, tevens Veteranenombudsman, zijn verslag over 2017. Naast de behandeling van klachten van veteranen, valt in het rapport van Reinier van Zutphen op dat hij gekeken heeft naar de positie van ex-partners van veteranen.

In het jaarverslag van de Nationale Ombudsman is onder meer te lezen dat 152 veteranen (of relaties van veteranen) de Veteranenombudsman in 2017 hebben benaderd. Dat is een stijging ten opzichte van 2016 (119 klachten). Deze klachten handelt de ombudsman onder meer af met een interventie of een bemiddelingsgesprek. In 2017 behandelde de ombudsman 39 van de 152 klachten door een interventie te doen bij de (overheids)instantie. 40 van de 152 klachten heeft de Veteranenombudsman inhoudelijk beoordeeld en vervolgens doorverwezen naar een overheidsinstantie of een instantie die een taak heeft voor veteranen, zoals het Veteraneninstituut of het Ministerie van Defensie. Daarbij geeft de Veteranenombudsman doorgaans advies aan de veteraan.

Positie ex-partners

Het jaarthema van het Veteraneninstituut is in 2018 ‘Onmisbaar thuisfront’. In dat kader is het interessant dat de ombudsman gekeken heeft naar de positie van ex-partners. Veteranen die door hun uitzending fysiek of psychisch letsel oplopen, kunnen een beroep doen op de voorzieningen van de Veteranenwet die in 2014 werd ingesteld. De wet regelt de erkenning en zorg voor de veteraan en diens relaties. Ex-partners vallen niet onder de definitie ‘relaties van de veteraan’. De Veteranenombudsman startte een verkenning om de omvang van het probleem en eventuele oplossingen in beeld te brengen. Resultaat van de verkenning was dat alle betrokken organisaties overeen kwamen dat het belangrijk is dat Defensie oog moet houden voor schrijnende gevallen. En dat in die gevallen maatwerk mogelijk moet zijn én blijven in de toekomst.

Bekijk het rapport van de Nationale Ombudsman.

Foto: Nationale Ombudsman