3 september 2018
Home Nieuws Nieuw monument in Roermond verbindt generaties

Nieuw monument in Roermond verbindt generaties

Op 1 september werd tijdens de Nationale Indiëherdenking in Roermond een nieuw monument onthuld, dat de banden moet verstevigen tussen veteranen in het toenmalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea en veteranen die later door Nederland en de VN werden uitgezonden. Dit zogenoemde Verbindend Monument werd onthuld door veteranen die dienden in Indonesië, Korea, Libanon, Cambodja en Afghanistan.

Het herdenkingspark in Roermond kent verschillende monumenten. Sinds 1988 is er het Nationaal Indië-monument 1945-1962. Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan de meer dan 6.000 Nederlandse militairen die in de periode 1945 – 1962 zijn omgekomen in voormalig Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw Guinea.

Sinds 2003 staat aan de zuidkant van het herdenkingspark in Roermond het Monument Vredesoperaties. Met dit monument gedenkt Nederland de militairen die sinds het begin van de Korea-oorlog tijdens of als gevolg van een vredesoperatie om het leven zijn gekomen.

Verbindende monument

Het nieuwe, verbindende monument legt nadrukkelijk de link tussen het Indië-monument aan de ene kant en het Monument voor Vredesoperaties aan de andere kant van het Nationaal Herdenkingspark Roermond.

Deze twee monumenten gedenken alle militairen die zijn omgekomen in de strijd. Het nieuwe, Verbindende Monument wil ook de militairen die wel terugkwamen en hun de 2e en 3e generatie nakomelingen eren.

Ontwerp

Het ontwerp van dit nieuwe monument verwijst volgens de Stichting Nationaal Indiëmonument met zijn holle binnenruimte niet alleen naar de kist die nooit naar Nederland kwam, maar ook naar de leegte die teruggekeerden voelen door alles wat zij in het inzetgebied hebben achtergelaten. De gravure op de omringende beplating verbeeldt de groep van mannen en vrouwen die namens Nederland samen hun plicht doen en deden en de bijzondere band tussen veteranen van alle uitzendingen.