2 juni 2015
Home Missies Noord- en West-Afrika (2003-heden)

Noord- en West-Afrika (2003-heden)

Liberia 2003-2004, Ivoorkust 2004 en 2010-2011 De Nederlandse krijgsmacht was in Noord- en West-Afrika vooral betrokken bij kortstondige missies en evacuatie-operaties. In de periode november 2003 – februari 2004 verbleef Hr. Ms. Rotterdam voor de kust van Liberia.

± 2.000

Ingezette militairen

8

Aantal missies

5

Omgekomen militairen

Foto's: NIMH / MCD

Daar droeg het bij aan de United Nations Mission In Liberia (UNMIL), de VN-operatie die toezag op de uitvoering van een vredesakkoord. Een jaar later ging het mis met de veiligheid in buurland Ivoorkust. In november 2004 voerde de Koninklijke Luchtmacht in samenwerking met het Korps Commandotroepen een zogenoemde Non-Combatant Evacuation Operation (NEO) uit met de codenaam Golden Eagle, waarbij de militairen Nederlandse burgers en het ambassadepersoneel evacueerden.

In december 2010 stuurde Nederland bevoorradingsschip Hr. Ms. Amsterdam naar Ivoorkust. Het marineschip assisteerde bij de voorbereiding van een grootschalige evacuatie van Europese burgers indien de toestand in het land uit de hand zou lopen.

Libië 2011

Niet lang daarna escaleerde de situatie in Libië. In februari 2011 brak een opstand uit tegen het regime van kolonel Kadhafi. Buitenlanders probeerden het land te verlaten. Hierbij assisteerden twee Nederlandse militaire vliegtuigen en een marineschip. Op 27 februari bleek nog één Nederlander vast te zitten in de havenstad Sirte. Een poging om hem met de boordhelikopter van het Nederlandse marineschip van het strand op te halen, mislukte. Een groep gewapende Libiërs hield de drie bemanningsleden, de Nederlandse evacué en een Zweeds burger een tijd lang vast. De VN startten intussen operatie Unified Protector om de burgerbevolking te beschermen tegen aanvallen van Kadhafi’s regeringstroepen en om een wapenembargo en een vliegverbod af te dwingen. Ook hieraan nam Nederland deel, en wel met een mijnenjager, een KDC-10 tankvliegtuig, zes F16’s en diverse specialistische functionarissen. De VN beëindigde Unified Protector op 31 oktober 2011, na de val van Kadhafi.

Mali 2013-2019

Ook in Mali verslechterde de veiligheidssituatie. In januari 2013 startte Frankrijk een militaire operatie om de opmars van islamitische rebellen en Toearegs naar het zuiden te stuiten. Tegelijkertijd stemde de EU in met de oprichting van de European Training Mission Mali (EUTM), waaraan een Nederlandse onderofficier ging deelnemen. Met de United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) wilden de VN vervolgens de veiligheid en stabiliteit in Mali herstellen. Nederland levert sinds april 2014 een flinke bijdrage. Die bestaat uit zo’n 450 militairen, vier Apache-gevechtshelikopters, drie Chinook-transporthelikopters, (militair) politiepersoneel en enkele specialisten. De Nederlandse militairen vormen de oren en ogen van de VN in Mali: ze verzamelen, verwerken en analyseren inlichtingen. Op 17 maart 2015 stortte een Apache-gevechtshelikopter neer waarbij de twee Nederlandse bemanningsleden omkwamen. Ruim een half jaar later, op 29 november 2015, overleed een luchtmachtmilitair op natuurlijke wijze. Tijdens een mortierschietoefening op 26 juli 2016 kwamen twee militairen om het leven en raakte een zwaargewond. Tot 1 mei 2019 leverde Nederland met een groot detachement een bijdrage aan de missie MINUSMA. Nederlandse militairen voerden in deze periode meer dan 1.200 eendaagse en 120 meerdaagse patrouilles uit. Binnen MINUSMA zijn nog enkele KMar-functionarissen actief die Malinese politieagenten trainen en adviseren. Daarnaast werken er op het MINUSMA-hoofdkwartier in hoofdstad Bamako nog enkele stafofficieren.

Leestips

  • Klep, C. en Gils, R.J.A. van, Van Korea tot Kabul. De Nederlandse militaire deelname aan vredesmissies sinds 1945 (Den Haag 2005)

In het overzicht staan alle missies in Noord- en West-Afrika. Klik op de missie voor meer informatie.