Home » Nieuws » Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen bestaat 10 jaar 23 mei 2017

Op 22 mei werd er in Doorn stilgestaan bij het 10-jarige bestaan van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen. Onder meer Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Van Griensven bracht een toast uit op de gezondheid van het LZV en op de veteranen en hun dierbaren.

Het LZV is een initiatief van het ministerie van Defensie en startte in 2007 formeel op als ketenzorgorganisatie. Al vanaf 2000 was er bij het Veteraneninstituut een centraal aanmeldpunt voor hulpvragen voor postactieven en hun thuisfront. Daarachter ontwikkelde zich een opvang met eerste- en tweedelijns zorg. In 2007 startten (toen) zestien partijen samen formeel op als een meerjarig project met een Defensie-signatuur.

Trots

De voorzitter van het LZV, kolonel-arts Berendsen, bedankte alle aanwezigen voor hun inzet en vertrouwen in het LZV.

We hebben bereikt dat het LZV niet meer is weg te denken in Veteranenland. Natuurlijk zijn er nog wensen, maar we hebben al veel veteranen en hum omgeving kunnen helpen. Dat horen we niet alleen, maar het blijkt bijvoorbeeld ook uit de tevredenheidsonderzoeken de afgelopen jaren. Defensie noemde het LZV bij herhaling een parel in de kroon van het veteranenbeleid. Dat is iets om met elkaar heel trots op te zijn.

Veteranenloket

Kolonel Berendsen is vanaf de start van het LZV betrokken en memoreerde de basisfilosofie van het zorgsysteem.

Tien jaar geleden startten we het LZV op met het doel: de veteraan moet centraal staan. Dat hebben we ook bereikt, het zorgsysteem is volledig om de veteraan heen georganiseerd en heeft één laagdrempelige ingang, het Veteranenloket.

Toekomst

Daarnaast gaf kolonel Berendsen aan dat het zorglandschap de laatste jaren sterk aan het veranderen is. Zo staat het denken in termen van gezondheid nu centraal in de zorg, veel meer dan denken vanuit ziekte en beperkingen. Volgens Berendsen betekent dit dat ook het LZV de komende jaren een nieuwe richting moet inslaan.

De veteraan moet meer dan ooit in staat gesteld worden om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor zijn of haar gezondheid. Dat betekent een herschikking van de verhouding tussen hulpvragen er zorgverlener. Je doet het meer dan ooit mét elkaar, vanuit een wederzijdse verantwoordelijkheid.

Welkome verandering

Uit de bijdragen van veteraan en columnist Barry Hofstede, de kunstenaars van de Stichting Veteranenkunst en chef de mission van het Nederlandse team Invictus Games lkol Jeroen Hulst, bleek dat zij zich goed kunnen vinden in de geschetste veranderen. Kortom: in de komende tien jaar gaat het voor het LZV meer dan ooit om gezondheid en zelfregie, met de bijdrage van het LZV daaraan, maar dus ook de eigen mogelijkheden van de veteranen en hun dierbaren.

Meer informatie

http://www.lzv-groep.nl/
www.veteranenloket.nl