28 juni 2016
Home Nieuws Koning onthult eremonument voor gevallenen na Tweede Wereldoorlog

Koning onthult eremonument voor gevallenen na Tweede Wereldoorlog

Koning Willem-Alexander heeft op Veteranendag, zaterdag 25 juni 2016, een nieuw monument onthuld in het gebouw van de Tweede Kamer. Dit eremonument van de Staten-Generaal is bedoeld voor Nederlanders die om het leven zijn gekomen tijdens missies en oorlogen ná de Tweede Wereldoorlog.

Gevallenen sinds de Tweede Wereldoorlog
Dit monument eert de Nederlanders (militairen en andere functionarissen) die na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen onder oorlogsomstandigheden of tijdens (vredes)missies, terwijl zij Nederland hebben gediend. Bij de herdenkingen op onder meer 4 mei worden namelijk niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht, maar wordt ook stilgestaan bij de Nederlandse slachtoffers bij latere oorlogen en missies. Voor deze laatste groep slachtoffers beschikten de Staten-Generaal tot voor kort niet over een eigen monument, terwijl de betrokkenheid van de Staten-Generaal zowel in het verleden als in het heden bij deze oorlogen en missies groot is.

Daarmee is het monument een aanvulling op de twee andere monumenten die in de hal  bij ingang Binnenhof 1A van de Tweede Kamer staan: de Erelijst van Gevallenen 1940-1945 en de Indische plaquette. De Erelijst van Gevallenen 1940-1945 staat sinds 1960 in de hal en bevat de namen van degenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn gevallen. De Indische plaquette staat sinds 1985 in de hal ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië.

Onthulling monument
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander onthulde het nieuwe monument “Lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog” samen met de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer. Het monument bestaat uit een digitaal scherm waarop de namen van alle gevallenen worden getoond. Daarboven hangt een tekst met de aanduiding van het monument. Deze tekst is gemaakt van gebronsd messing en is ontworpen door René Knip.

Samenstelling namenlijst
De bronnen voor de namen op de “Lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog” (hierna: Lijst van gevallenen) zijn de namenlijsten van twee monumenten in Roermond: het Nationaal Indië-monument 1945-1962 (ca. 6.100 namen) en het Monument voor Vredesoperaties (ca. 190 namen). Bij deze twee monumenten in Roermond gaat het in principe alleen om Nederlandse militairen. Alleen bij het Nationaal Indië-monument wordt daarvan afgeweken, omdat ook inheemse militairen (ingezetenen van het Koninkrijk) zonder de Nederlandse nationaliteit streden en sneuvelden voor het Koninkrijk, bijvoorbeeld Indonesische KNIL-militairen. Als in de toekomst nieuwe namen van omgekomen militairen worden bijgeschreven bij de monumenten in Roermond, dan worden deze overgenomen op het monument van de Staten-Generaal. Tot nu toe zijn geen andere Nederlandse functionarissen dan militairen omgekomen die deel uitmaakten van een Nederlandse missie. Mocht dat in de toekomst wel het geval zijn, dan zullen de Staten-Generaal de betrokken naam/namen ook toevoegen aan de “Lijst van gevallenen”. Dit gebeurt niet dan nadat advies is gevraagd aan een onafhankelijke klankbordgroep. Het beheer van de lijst berust bij de Tweede Kamer in samenwerking met het Veteraneninstituut en de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962. Het ministerie van Defensie houdt de lijst van oorlogen en missies bij, die jaarlijks met de Veteranennota aan de Tweede Kamer wordt gezonden. Tegelijk met de onthulling van het monument is een website live gegaan met alle namen: www.lijstvangevallenen.nl.

Bron: Tweede Kamer