Home » Nieuws » Jaarverslag 2018 Veteranenombudsman 11 april 2019

Gisteren presenteerde de Nationale Ombudsman, tevens Veteranenombudsman, het jaarverslag over 2018 aan de Tweede Kamer. Sinds de Veteranenwet in juni 2014 in werking trad gaat de Nationale Ombudsman ook over de taken en verantwoordelijkheden van de Veteranenombudsman. In die rol worden klachten van veteranen én hun relaties behandeld.

In 2018 ontving de Veteranenombudsman meer dan 250 klachten van veteranen en hun relaties. Daarbij meegeteld een bemiddelingsdossier waarin 50 klachten van Nieuw-Guinea veteranen zijn gebundeld. In 2017 stond de teller op 152 verzoeken, wat een flinke stijging betekend. Het merendeel van de verzoeken werd afgehandeld middels een interventie of door degene door te verwijzen naar het Veteraneninstituut of het Ministerie van Defensie.

Wie deden een beroep op de Veteranenombudsman?
De grootste groep individuele veteranen die in 2018 een beroep deed op de Veteranenombudsman, diende in voormalig Joegoslavië (46 veteranen), gevolgd door Afghanistanveteranen (32 veteranen). Opvallend is de stijging van het aantal Afghanistanveteranen; in 2017 waren dit nog elf klachten. Daarnaast is er een daling van Indië-veteranen, mede door het tot stand komen van de Uitkeringsregeling Backpay. Gezien de leeftijd van veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en Nederlands-Indiëveteranen is de verwachting dat het aantal klachten van deze
groep komende jaren verder zal afnemen.

De meeste veteranen (108) die een beroep deden op de Veteranenombudsman dienden bij de Koninklijke Landmacht. Net als voorgaande twee jaren. Een logisch gevolg van de bijdrage van de landmacht bij de langdurige missies in Libanon, voormalig Joegoslavië en Afghanistan.

Veteranenombudsman Reinier van Zutphen. Foto: Nationale Ombudsman/Veteranenombudsman.

Vooruitblik
Voor 2019 houdt de Veteranenombudsman zich bezig met meerdere aandachtsgebieden. De Veteranenombudsman ontving de afgelopen jaren onder andere meerdere signalen dat jonge veteranen na een missie in de problemen kwamen en onder andere drugs gebruikten als uitvlucht. In december 2018 kondigde het Ministerie van Defensie aan het gevoerde beleid ten aanzien van ontslag bij drugs in 2019 te heroverwegen. De Veteranenombudsman zegt deze ontwikkelingen te blijven volgen. Daarnaast wordt er gekeken naar onder meer de klachtbehandeling door Defensie, de uitvoering van het militair invaliditeitspensioen en hoe ontmoetingscentra voor veteranen structureel ondersteund kunnen worden.

Bekijk het jaarverslag 2018 van de Veteranenombudsman/Nationale Ombudsman