30 juni 2017
Home Nieuws Het jaar 2016 in feiten en cijfers

Het jaar 2016 in feiten en cijfers

Veteranen gaven in 2016 maar liefst 1.516 gastlessen, waarmee meer dan 40.000 leerlingen bereikt werden. Een record! Het Veteranenloket kreeg in 2016 ongeveer 24.000 telefoontjes te verwerken en de website werd 339.371 keer bezocht. Het zijn enkele cijfers uit het jaarverslag van het Veteraneninstituut.

2016 was met de evaluatie van het veteranenbeleid een bijzonder jaar, maar kreeg een verdrietig slot. Het jaar eindigde met het overlijden van luitenant-generaal b.d. Ted Meines, ere-voorzitter van het Veteranen Platform en boegbeeld der veteranen. Aan zijn oproep om “elkaar te blijven vasthouden” werd in 2016 gehoor gegeven. Bijvoorbeeld door de 400 vrijwilligers die actief zijn voor het Veteraneninstituut. Zij waren niet alleen andere veteranen van dienst, maar zetten zich ook enthousiast in om de band tussen veteranen en samenleving te versterken. Chapeau!

Vaatje vol maatjes

Het belang van ‘elkaar vasthouden’, heeft het Veteraneninstituut ook op luchtige wijze onderstreept met de geslaagde actie ‘een vaatje vol maatjes’. Tijdens de Nederlandse Veteranendag konden wij duizenden veteranen en hun ‘maatje’ op het Malieveld een gratis Hollandse Nieuwe serveren. Deze veteranen gingen op de foto en al deze foto’s werden met bijgeschreven groet samen met een vaatje haring naar onze militairen in Mali gestuurd. Dat is ‘elkaar vasthouden’over duizenden kilometers!

Evaluatie Veteranenloket

Uit de eerste evaluatie van het Veteranenloket bleek dat de toegang tot zorg- en dienstverlening is verbeterd. Ook de gebruikers van het Veteranenloket gaven aan tevreden te zijn over het contact met het Veteranenloket bij zorg- en dienstverleningsvragen. Daarnaast wordt de rol van het Veteranenloket bij de afhandeling van de daadwerkelijke hulpvraag als positief ervaren.

Bij de oprichting van het Veteranenloket op 14 juni 2014 waren er 800 zorgcliënten Eind 2016 waren dit er 2.000.

Veteraan in de klas

In 2016 werd een recordaantal leerlingen bereikt met het educatieve programma ’Veteraan in de klas’. Er is een grote professionaliseringsslag uitgevoerd onder de gastsprekers en processen zijn geoptimaliseerd.

Dit zijn slechts enkele hoogtepunten van 2016. Meer lees je in het jaarverslag 2016.