Home » Nieuws » Herdenking “7 December” Divisie 10 december 2018

Afgelopen vrijdag was de herdenking van de 7 December Divisie op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.

Waar de bezoekers in voorgaande jaren in een grote tent werden verwacht, was dit maal gebouw N (november) de locatie voor de bijeenkomst. Een grote zaal was ingericht met tafels en stoelen en op elke tafel stonden twee rode kerststerren in een potje. Rond 9:30 uur druppelden de eerste bezoekers binnen en deden hun rondje langs oude bekenden. Mensen van verschillende leeftijdscategorieën kwamen samen en deelden de ervaringen die ze hadden meegemaakt, of vertelden verhalen die ze binnen hun familie van kleins af aan hadden gehoord.

Toen om 11:30 uur de herdenkingsdienst in een aangrenzende zaal begon, was het overgrote deel van de stoelen bezet. De dienst stond in teken van ‘volharding’. Dominee H. A. Hoorn citeerde in de openingsgedachte een Duitse schrijver die schreef: ‘Moed is goed, maar volharding is beter. Volharding, dat is de hoofdzaak.’ Onder begeleiding van Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso en het Nunspeets Mannenkoor werd ‘blijf bij mij Heer’ en het 7 December lied gezongen, tot ontroering van sommige aanwezigen.

Ook vertelde een veteraan zijn verhaal: Eerste luitenant Terry Bonder deelde zijn ervaringen in Afghanistan en Irak. Daarna vertelde Jos van Baarsen over zijn vader die in 1947 naar Indië vertrok aan de hand van zijn dagboek. Nadat de herdenkingsdienst was afgesloten door dominee J. D. de Bruin, kreeg iedere bezoeker een tasje met daarin een lunch. Bij deze lunch was er weer een moment van samenzijn, waarna een deel van de bezoekers vertrok naar de kranslegging.

Tijdens de ceremonie hield Brigade-generaal H. G. J. A. Smits een toespraak waarin hij waardering uitsprak voor een ieder die dient of heeft gediend in de 7 December Divisie, waarbij het terugpakte op het thema volharding. Nadat de ceremonie was afgerond, vormden de bezoekers een lange rij om een voor een respect te betuigen en stil te staan bij de gelegde kransen.

Bij terugkomst in gebouw N was er erwtensoep voor iedereen en was er tijd om nog in gesprek te gaan met elkaar. Rond 16:00 uur was het grootste gedeelte van de mensen naar huis vertrokken, terugkijkend op een mooie en indrukwekkende dag.

Aanjager afbeelding