10 maart 2017
Home Nieuws “Gevechtservaringen” extra belicht

“Gevechtservaringen” extra belicht

Onze krijgsmacht is een bedrijf dat gevechtskracht produceert. Die gevechtskracht zit deels in het materieel, in de geavanceerde wapensystemen en de persoonlijke wapens. Voor een ander, minstens zo belangrijk deel zit die gevechtskracht in de mannen en vrouwen die het uniform dragen. Mannen en vrouwen die fysiek en mentaal getraind zijn en de militaire vaardigheden beschikken om – indien nodig – geweld effectief en proportioneel te kunnen toepassen.

Sinds de meidagen van 1940 hebben – ruw geschat – tussen de 150.000 en 200.000 Nederlandse militairen uiteenlopende gevechtservaringen opgedaan. Velen van hen verloren daarbij kameraden en/of raakten gewond. Bij gevechtservaringen denken we in eerste instantie aan de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische dekolonisatieoorlog, de Korea-oorlog en de missie in Afghanistan, conflicten met een hoog geweldsniveau. Maar ook tijdens vredesmissies in bijvoorbeeld Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Irak en Mali hebben zich tal van situaties voorgedaan waarin Nederlandse militairen geweld moesten toepassen of waarin zij geweld ondergingen.

‘Gevechtservaringen’ komend jaar extra belichten

Het Veteraneninstituut wil het komende jaar ‘gevechtservaringen’ extra belichten. Niet omdat veteranen met gevechtservaring voor ons meer waard of interessanter zouden zijn dan andere veteranen, maar omdat gevechtservaringen op een eigen, unieke manier mensen op de proef stellen, vormend zijn en sporen in het verdere leven trekken. Het toepassen of ondergaan van geweld is intensief en ingrijpend. Het is een ervaring die de meeste gewone burgers (gelukkig) niet hebben en waarbij ze zich ook niets kunnen voorstellen. Daarin willen we – samen met veteranen – graag een beetje verandering brengen.

Dat laatste gaan we doen door veteranen met gevechtservaringen te bevragen, door hun verhalen uit te dragen en door ze – waar mogelijk – een podium en een publiek te bieden, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Veteranenlezing in november. Niets maakt immers meer indruk dan een veteraan die zijn persoonlijke ervaringen met anderen deelt.

Lezing majoor Marco Kroon

Hoe krachtig dat persoonlijke verhaal is en hoe waardevol interactie met publiek werd op 7 maart jl. in Doorn wel bewezen. Tijdens een druk bezochte lunchlezing sprak majoor Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, gloedvol over het optreden van zijn commando-eenheid in Afghanistan en hield daarmee werd het thema  ‘gevechtservaringen’ ten doop. Zijn indrukwekkende verhaal, maar ook de vele andere bekende, minder bekende en vergeten verhalen van al die veteranen met gevechtservaring verdienen een groot gehoor. Door gevechtservaringen en de gevolgen daarvan extra onder de aandacht te brengen wil het Veteraneninstituut daaraan graag zijn steentje bijdragen!

(Door: Martin Elands, Hoofd Kennis- en Onderzoekscentrum)
(Bron foto: Ministerie van Defensie)