8 januari 2018
Home Nieuws Erevoorzitter Vereniging Oud Korea Strijder (VOKS) overleden

Erevoorzitter Vereniging Oud Korea Strijder (VOKS) overleden

Op 5 januari 2018 is Koreaveteraan Kees Motshagen in zijn woonplaats Apeldoorn overleden, op de dag dat hij zijn 90ste verjaardag zou vieren. Motshagen heeft zich vele jaren ingezet voor de veteranengemeenschap in het algemeen en voor de Koreaveteranen in het bijzonder. Zo was hij penningmeester en voorzitter in het bestuur van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) en werd later benoemd tot erevoorzitter.

Kees Motshagen maakte deel uit van de bemanning van de Hr.Ms. Van Galen, waarmee hij op 16 maart 1951 naar Korea vertrok. Later heeft hij dertien jaar als burger bij de Koninklijke Landmacht gewerkt. Na zijn pensionering was hij jarenlang bestuurslid van de VOKS. Eerst in de functie als penningmeester (2001 – 2010) en vanaf 2010, als opvolger van kolonel L.C. Schreuders, als voorzitter. Vanaf 2011 maakte hij deel uit van het Veteranenplatform.

De heer Motshagen was tevens 2e vicevoorzitter van de International Federation of Korean War Veterans Associations (IFKWVA). In deze functie zette hij de deur open voor bestuursfuncties van kinderen van Oud Korea Strijders om verenigingen van Oud Korea Strijders in de diverse landen die aan Korea-Oorlog hadden geparticipeerd, overeind te kunnen houden.

Onderscheiding

Tijdens de herdenking van de Vereniging Oud Korea Strijders en de B-cie van 12 Infanterie Bataljon Regiment van Heutsz op 30 januari 2015 ontving de heer Motshagen uit handen van de locoburgemeester van Apeldoorn de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding ontving hij voor zijn inzet voor de veteranengemeenschap in het algemeen en zijn verdiensten voor de Koreaveteranen in het bijzonder.

Erevoorzitter

Op 29 oktober 2016 overleed zijn geliefde echtgenote, Alice Motshagen. Kort daarna, op 15 februari 2017, droeg hij wegens gezondheidsredenen de voorzittershamer over aan de heer P.P.G. Gommers. Tijdens die vergadering werd de oud-voorzitter benoemd tot erevoorzitter van de VOKS.

Daarna bleef de heer Motshagen op de achtergrond zich inzetten voor de belangen van de Oud Korea Strijders. Zo droeg hij ook zijn steentje bij om het Nationaal Militair Museum te Soesterberg zover te krijgen dat ook daar aandacht werd gegeven aan de inzet van de Nederlandse militairen van het NDVN tijdens de Korea oorlog.

Beluister ook het verhaal van Kees Motshagen in onze interviewcollectie, klik hier.

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea eindigde in een wapenstilstand. In maart verschijnt daarom een uitgave van Checkpoint die in het teken staat van de Nederlandse inzet in Korea.