Home » Educatie » ‘Veteraan in de Klas’ » Ik ben docent » Leerdoelen ‘Veteraan in de Klas’

Een ‘Veteraan in de Klas’ ondersteunt jou als docent bij het behalen van de door de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) vastgestelde kerndoelen.

Een veteraan in de klas:

  • geeft leerlingen waardevolle lessen mee over de ontwikkelingen in de wereld, zowel uit het verleden als het heden;
  • daagt leerlingen uit om betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen en daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen;
  • leert leerlingen verbinding te leggen tussen gebeurtenissen uit de 20e eeuw (vredesmissies) en hedendaagse ontwikkelingen, zoals de inzet van militairen door de Nederlandse overheid, Europa en de politieke overwegingen daarbij;
  • maakt leerlingen bewust van de consequenties die keuzes met zich meebrengen;
  • gaat in een veilige leeromgeving de dialoog met uw leerlingen aan over maatschappelijke kwesties. Hij of zij brengt verschillen en overeenkomsten in cultuur en leefwijzen in beeld en gaat hierover met uw leerlingen in gesprek en leert hen respect te hebben voor elkaar. Dit draagt ook bij aan het relativeren van hun eigen leven vergeleken met de rest van de wereld;
  • laat leerlingen het belang inzien van het bestaan van mensenrechten en waarom internationale samenwerkingen waardevol zijn.