8 maart 2019
Home Nieuws Dutchbat-militairen bieden Defensie petitie aan

Dutchbat-militairen bieden Defensie petitie aan

Over mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De initiatiefnemers van de aangifte die in februari gedaan is tegen het Ministerie van Defensie (verder Defensie), bieden het ministerie op vrijdag 8 maart een petitie aan. Hierin stellen zij dat:

  • onder Dutchbat veteranen uit alle bataljons diverse ziekten voorkomen met uiteenlopende symptomen die veroorzaakt kunnen zijn door schadelijke stoffen waarin zij mogelijk blootgesteld zijn tijdens hun uitzending;
  • eerder onderzoek hiernaar ontoereikend is;
  • betrokken veteranen destijds onvoldoende geïnformeerd zijn;
  • het wenselijk is om veteranen die zich zorgen maken pro-actief te benaderen;
  • het niet wenselijk is dat een zieke veteraan alleen hulp kan krijgen wanneer deze voldoende kan bewijzen dat de ‘ziekte’ te herleiden is naar de missie.

Inmiddels is een groep vertegenwoordigers van Dutchbat I, II, III en Support Command Lukavac bereid gevonden om hierover in gesprek te gaan. Samen kunnen zij een goed beeld van de context geven en de bezorgdheid van veteranen adresseren. De werkgroep wil Defensie op het hart drukken om de betrokkenen goed te informeren om de ongerustheid weg te nemen.

Veteranen die zich toch zorgen maken, kunnen zich melden bij het Veteranenloket. Bel 088 334 00 00 of e-mail naar het Veteranenloket.