Home » Diensten » Veteranenpas » Reis & Reüniefaciliteiten » Reüniefaciliteiten

In de regeling is opgenomen aan welke eisen de verenigingen moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van de reüniefaciliteiten.

Zo moeten de verenigingen ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Voor reünieverbanden van missies van vóór 1963 geldt op dit punt een uitzondering omdat hun ledenaantal snel kleiner wordt en daarmee de lasten van inschrijven te hoog. Los daarvan kunnen verenigingen die niet voldoen aan de eisen zich inschrijven bij een reünievereniging die wel aan de voorwaarden voldoet en die dan vervolgens functioneert als een koepelorganisatie.

Alle relevante informatie kunt u lezen via de onderstaande links:

Het Veteraneninstituut is altijd bereid u te helpen met uw vragen betreffende de reüniefaciliteiten. Neemt u hiervoor contact op met het Veteraneninstituut via reunie@veteraneninstituut.nl. Een overzicht van alle bij het Veteraneninstituut bekende reünies is te vinden in de agenda.