3 februari 2017
Home Nieuws Commandant der Zeemacht Lodder reikt oorkondes uit

Commandant der Zeemacht Lodder reikt oorkondes uit

De heren R. Rijsdijk en H. Susebeek hebben op vrijdag 13 januari jl. een oorkonde gekregen van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied Hans Lodder. Deze oorkonde erkent hun hulp aan militairen, veteranen en het volk in de Indische Archipel in de periode 1944 – 1947.

De mannen waren van 1944 tot en met 1947 lid van de Curaçaose Rode Kruiscolonne. Ze werkten tijdens en na de Tweede Wereldoorlog aan de opbouw van de gezondheidsdiensten in de bevrijde gebieden in Nederlands-Indië.

De Curaçaose Rode-Kruiscolonne

In december 1944 vertrokken vanaf Curaçao 27 leden van de Curaçaose Rode-Kruiscolonne (Transportcolonne) onder onderluitenant P. Rietkerk via Amerika en Australië naar Nederlands-Indië. Zij reisden samen met 15 leden van het vrouwelijk corps Stads- en landwachten in Suriname, aangevuld met drie vrijwilligsters van Aruba, Curaçao en Suriname, onder commandante A. Stahel-Jordi. De laatste groep was bestemd voor het Vrouwelijk Hulpcorps in Nederlands-Indië. De leden van de Transportcolonne hebben op verschillende plaatsen in de Indische archipel (medische) assistentie verleend: zorg voor militairen en lokale bevolking in heroverde gebieden, transport van medicamenten, opbouw (nood) ziekenhuizen enzovoorts.