Home Checkpoint Veteranen Prikbord Online

Prikbord online

Ben je op zoek naar een collega-veteraan? Verkoop je interessante spullen voor veteranen? Of wil je iets delen met veteranen? Via het Prikbord van Checkpoint Online deel je makkelijk je oproep.

Vul het formulier in en je bericht staat binnenkort op deze website.

Prijsvraag Waterloo Uncovered NL

Het Veteraneninstituut (Vi) en de Koninklijke Landmacht (KL) staan al een aantal jaren nauw in contact met Waterloo Uncovered. Om de Nederlandse betrokkenheid bij dergelijke archeologische projecten beter te kunnen waarborgen hebben de KL en het Vi besloten dat er ook een Nederlandse stichting moet komen. Nederlandse veteranen met psychisch en/of fysiek letsel zullen zodoende in de toekomst de mogelijkheid worden geboden om jaarlijks aan een archeologische opgraving deel te nemen. De naam Waterloo Uncovered dekt niet de lading voor de Nederlandse stichting. Wij zijn daarom op zoek naar een naam die weergeeft wat deze stichting doet: het ondersteunen van veteranen die aan archeologische opgravingen uit verschillende historische perioden deelnemen, zowel in Waterloo als op locaties in Nederland, met dezelfde doelen als de Britse organisatie. Heb jij een goed idee voor een naam? Stuur jouw voorstel voor 31 oktober naar secretariaat@veteraneninstituut.nl (Onderwerp: Naam Nederlandse stichting Waterloo Uncovered). De inzender met de naam die het best de lading dekt krijgt het boek Waterloo (1815- De Val van Napoleon) van Luc de Vos toegestuurd.

Oproep: Onderzoek gedetineerde veteranen

Ervaringen van (ex-) gedetineerde veteranen gezocht! De Veteranenombudsman start een onderzoek naar de toegang tot (na)zorg voor gedetineerde veteranen. Krijgen gedetineerde veteranen de zorg die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben? We hebben de minister voor Rechtsbescherming enkele vragen gesteld. Ook zullen we gesprekken voeren met verschillende betrokkenen uit de keten, waaronder medewerkers van gevangenissen en de medische staf. En omdat de focus van ons onderzoek is gericht op de veteraan, willen we heel graag ervaringen horen van veteranen die in detentie hebben gezeten (of zitten). Ben jij een veteraan die in detentie heeft gezeten? Had jij in detentie behoefte aan (voortzetting van) specialistische zorg? Werd er binnen de gevangenis rekening gehouden met jouw recht op deze zorg? Hoe ging dat in de praktijk? Heb je succesverhalen of suggesties voor verbeteringen? We zijn benieuwd naar jouw verhaal. Je kan je verhaal (eventueel anoniem) naar ons sturen via post@nationaleombudsman.nl ovv ‘veteranen in detentie’. Vermeld je gegevens als we contact met je mogen opnemen.

Gezocht: Rode Kruis veteranen

Ik ben voor een interview op zoek naar veteranen van het Nederlandse Rode Kruis en veteranen van het Nederlandse Rode Kruis gedetacheerd bij de Militair Geneeskundige Dienst (MGD) van het Nederlandse leger, die in de periode 1945 - 1949 enige tijd in Nederlands Oost Indië hebben gediend. In deze periode hebben naar mijn weten ruim 1.800 jonge vrouwen en mannen daar onder de vlag van het Rode Kruis gediend, enkele honderden van hen gedetacheerd bij de MGD. Het is lang geleden, maar een poging waard. Reacties graag aan mij abeljaars@redcross.nl, veiligheidsadviseur internationaal, Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.

Deelnemers gezocht voor onderzoek UMC

Veteranen gezocht voor onderzoek naar traumatische ervaringen en slaap. Het Amsterdam UMC doet onderzoek naar het ziektebeeld post-traumatische stress stoornis (PTSS). Wij zoeken hiervoor gezonde controles: mensen die wel een traumatische ervaring hebben meegemaakt, maar geen PTSS hebben. Om de oorzaak en klachten van PTSS beter te begrijpen wordt in deze studie de hersenactiviteit en slaapkwaliteit van PTSS-patiënten vergeleken met die van controles. Het onderzoek behelst 3 afspraken over een periode van 10 dagen, incl. een overnachting. De onkostenvergoeding bedraagt €140,-. Wilt u deelnemen aan het onderzoek of meer informatie? Kijk op onderstaande website.

Een outfit in ruil voor uw verhaal

Uw persoonlijke/dienstverhaal wil ik visueel vangen in een kledingoutfit die ik speciaal maak voor u. Voor mijn afstuderen ben ik op zoek naar veteranen om samen mee te werken. Ik wil mijn vaardigheden beschikbaar stellen om hen te danken voor de strijd voor de vrijheid die zij zowel lichamelijk als mentaal in de waagschaal hebben gelegd. Nadat zij mij hun verhaal verteld hebben zal ik dit proberen visueel te vertalen en zullen we samen de keuze maken om een outfit te vervaardigen die hen hopelijk zal helpen in het leven na de dienst met extra kracht tegemoet te gaan. Neem contact op met Jaap Spruitenburg via jaapspruitenburg@hotmail.com.

Gevonden in de hutkoffer van mijn opa

Wie weet wat dit is? Afmeting canvas met ringen 114 x 160. Hangmat? Afmeting slaapzak? 65 x 177. Mijn opa heb ik nooit gekend, omdat hij al voor mijn geboorte is overleden. Ik ben erg benieuwd waar deze doeken voor diende. Neem contact op met Anne via annezaat@hotmail.com.

Crowdfunding voor restauratie VOC schip "Amsterdam"

Sinds 1991 ligt het V.O.C.-schip ‘Amsterdam’ aan de steiger van Het Scheepvaartmuseum. Het schip is één van de belangrijkste publiekstrekkers van het museum en met zijn monumentale en opvallende verschijning een landmark van de stad Amsterdam geworden. De 'Amsterdam' is echter hoognodig aan restauratie toe en daarbij hebben we jouw hulp nodig!

Wie kent soldaat PH Maarleveld?

N 102005 HQ coy 1-3 Aldershot en N 260418001 KNLV Java Bandoeng. Peter Maarleveld heeft in Rotterdam gewoond, is in 1945 gelegerd in Head Quarters in Rheidt bij Munchen Gladbach, Heerlen, Tegelen, en is via Oostende naar Engeland gegaan, waarna verder naar Nederlands Indië. Ik heb brieven van hem gevonden geschreven in de jaren 1945 en 1946 in Nederlands Indië in de nalatenschap van mijn tante. Ik vraag mij af of er mensen of nabestaanden zijn die hem kennen. Contact via dinabrezet@gmail.com.

Info gezocht over JJB Stempher

Ik ben op zoek naar de geschiedenis van mijn vader JJB Stempher, geb 14-09-1920 als OVW in 1945 bij de mariniersbrigade (2e of 2e BAT) via de USA in Indië geweest op Oost Java. Contact: Co Stempher, co.stempher@gmail.com of (062) 419-9969.

Boeken

Diverse boeken over Nederlands-indië. Neem contact op met dhr. Zijp via rolandzijp60@kpnmail.nl. - Ooggetuigen van de 2e wereldoorlog - Kijk op indonesië - Het leger van orde en vrede - Agressie 2 operatie kraai de vergeten beelden van de 2e - Politionele actie - Pioniers over zee - Westerling de eenling - Kijk op indonesië - Ter herinnering 1946 tot 2006 - De bloedigste oorlog - Het gebeurde in 1928

Wie heeft in 1947 t/m 1950 in Soerabaya gediend?

Wie heeft in 1947 t/m 1950 in Soerabaya gediend met Peter Trapman uit Hardinxveld Giessendam? Heb misschien halfzus in Indonesië ivm bezit van foto's. Neem contact op met L. Trapman via info@as-administraties.nl.

Max Schram zoekt zijn oude maten met rood erekoord uit voormalig Nederlands Nieuw-Guinea

Dpl Sld 1 Max Schram diende in 1962 bij 7 AFDLTLUA in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Op 10 oktober 1962 ontving hij van Kapitein J.W. Dieleman het (rode) erekoord. Max is benieuwd of zijn oude maten die op of omstreeks deze datum ook het (rode) erekoord kregen nog leven en wil graag nog een keer met hen in contact komen. Max Schram is bereikbaar op 0227- 821244.