9 juni 2020
Home Nieuws Facts & Figures

Facts & Figures

In cijfers: herdenken.

Onderzoek van Kantar Public toont aan dat Nederlanders (94%) de twee minuten stilte op 4 mei het meest waarderen. Herdenken we echter het hele jaar door en dikwijls bij monumenten.

1956

Het Nationaal Monument op de Dam is op 4 mei 1956 in gebruik genomen. Sinds 2007 staat er ook jonge veteranen in de erecouloir tijdens de Nationale Herdenking op de Dam.

Herdenken: (op plechtige wijze) stilstaan bij iets uit het verleden - Van Dale.

Het oorspronkelijke Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond is op 7 september 1988 onthuld door prins Bernhard ter nagedachtenis aan de ruim 6400 Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 zijn omgekomen in voormalig Nederlands-Indië of Nederlands Nieuw-Guinea.

Belfeld

Het eerste Indië-monument werd op 11 april 1953 in Belfeld onthuld (drie omgekomen Indiëgangers kwamen uit Belfeld).

Eind 2020

Einde van dit jaar wordt naast het Nationaal Ereveld Loenen de Nationale Veteranenbegraafplaats geopend, met een herdenkings- en educatiecentrum.

In dienst van de vrede

Zo luidt het opschrift op het gedenkteken van het Nationaal Monument voor Vredesoperaties, dat op 24 oktober 2003 in Roermond is opgericht. De plaquettes bevatten de namen van de 195 militairen die sinds het begin van de Korea-oorlog tijdens of als gevolg van vredesoperaties zijn omgekomen.

2e generatie

Het Verbindend Monument in Roermond uit 2018 moet de band verstevigen tussen Indië-en NNG-veteranenn en veteranen van latere vredesmissies. Ook wil dit monument militairen die wel terugkwamen en hun 2e en 3e generatie nakomelingen eren.