20 april 2020
Home Nieuws De aftocht van de Duitse soldaten

De aftocht van de Duitse soldaten

Historicus Ronald Polak schreef het boek Afgemarcheerd.

Wat gebeurde er na de bevrijding in 1945 met de Duitse militairen die nog in Nederland waren? Historicus Ronald Polak dook in een opmerkelijke geschiedenis en schreef het boek Afgemarcheerd!

Voor de Duitse militairen na de capitulatie was nooit zoveel aandacht. Historicus Ronald Polak dook in de opmerkelijke geschiedenis van de aftocht van de Wehrmacht. Hij schreef een mooi boek over de massale Duitse voettocht van enkele honderden kilometers via Noord-Holland over de Afsluitdijk naar Duitsland.

De Duitse bevelhebber in Nederland Blaskowitz maakte zich ernstig zorgen over de veiligheid van zijn troepen zodra die zich zouden overgegeven. Blaskowitz’ opponent, de Canadese generaal Foulkes, gaf echter de verzekering dat hij de Duitsers met dezelfde inzet zou beschermen als hij tegen hen gevochten had.

De geallieerden hadden al besloten om de Duitse troepen niet conform de Conventie van Genève te behandelen als krijgsgevangenen, maar ze te beschouwen als ‘surrendered enemy personnel’. Ze bleven onder commando van de eigen officieren en moesten hun zaken, bijvoorbeeld eten en drinken, zoveel mogelijk zelf regelen. Er waren simpelweg te weinig geallieerde troepen beschikbaar om officiële krijgsgevangenkampen in te richten voor de 120.000 Duitsers.

Het werken met de eigen Duitse bevelsstructuur ging goed, de Duitsers gedroegen zich gedisciplineerd. De Duitse militairen werden in grote aantallen in de openlucht verzameld. Daar volgde ontwapening en werd ook gekeken of er zich gezochte personen onder de militairen bevonden. Zo gingen SS-troepen naar het kampement Harskamp op de Veluwe.

 

De afmarcherende eenheden liepen door een Nederland waar de bevrijding uitbundig gevierd werd. De Duitsers hadden van hun bevelhebber opdracht gekregen de hoon van de Nederlanders met opgeheven hoofd van zich te laten afglijden. Onderweg scholden toeschouwers hun de huid vol en werden schietgebaren gemaakt. De begeleidende Canadezen moesten voorkomen dat de bevolking de Duitsers molesteerde. Ernstige incidenten deden zich niet voor.